Protest NVJ tegen Mediacode Koninklijk Huis

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) is ongelukkig met de Mediacode Koninklijk Huis, die de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) kort geleden heeft uitgevaardigd.
De essentie van die nieuwe code is het verbod op opnamen van leden van het Koninklijk Huis wanneer zij niet in functie zijn. Journalisten die zich niet aan de code wensen te houden kunnen bestraft worden met uitsluiting van accreditatie bij de zogeheten mediamomenten van het Koninklijk Huis.
De RVD meent dat zij met deze code de privacy van het Koninklijk Huis beschermen, ‘zonder dat daarbij de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid in gevaar komt’.
De NVJ is ook van mening dat de privacy van de koningin, de prinsen en prinsessen gerespecteerd moet worden, maar hechten in dat verband meer aan de eigen verantwoordelijkheid van de betrokken journalisten.
Zij stelt dat het de taak van journalisten en cameramensen is om de samenleving te informeren over personen die een specifieke rol in die samenleving spelen en is daarom tegen een systeem van maatregelen voor journalisten. Met die code komt de vrijheid van meningsuiting volgens de NVJ wel degelijk in het geding.

Mediacode inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van leden van het Koninklijk Huis

Het bericht van de NVJ: www.villamedia.nl

Meer over privacy en vrijheid van meningsuiting: DossierPrivacy