PS Camera #19: Johan van der Keuken – Cleo Campert

Quartoze Juillet (14 juli): Cleo Campert (1963) staat met de Leica van Johan van der Keuken (1938-2001) middenin Parijs… Herinneringen aan hem borrelen op; als klein meisje ontmoette ze Johan op verjaardagen van haar vader Remco. Hij was bijzonder omdat hij een van de weinige volwassenen was die zich met de kinderen bezighield en oprechte interesse toonde. Een prettig, rustig figuur, ook in de reuring van het feestgedruis.

Met deze interesse en rust bewoog Van der Keuken zich waarschijnlijk ook tussen de feestende Parijzenaren op 14 juli 1958, waar hij zijn iconische foto maakte van een dansend paar. Drieënvijftig jaar eerder, met dezelfde camera in zijn handen waarmee Campert nu door de lege straten loopt op zoek naar de Quartoze Julliet-feesten.

Verborgen achter de gevels van een van de arrondissement kazernes vindt ze uiteindelijk een gemêleerd feestend publiek; jong en oud, al-dan-niet geüniformeerd als brandweer of politie.

Niet meer gewend aan de beperking van analoog materiaal raakt haar filmvoorraad op… Er zit niets anders op dan om, ook 54 jaar na Van der Keukens bezoek, met zijn camera terug te keren naar Parijs. En wat vond zij toen? De titel van haar nieuwste serie: Les Déesses de Vélo

Over het project PS Camera