PS Camera #20: Philip Mechanicus – Awoiska van der Molen

De Hasselblad van Philip Mechanicus (1936- 2005) ligt tijdelijk in een glazen kastje in het Joods Historisch Museum. De camera is een stil artefact in een uitgebreid overzicht van zijn werk. Mechanicus wordt meer en meer gewaardeerd als een dubbeltalent: als fotograaf en als schrijver. Van zijn fotografische oeuvre zijn vooral de portretten bekend, als auteur publiceerde hij voornamelijk over zijn culinaire avonturen. Binnen beide disciplines ontwikkelde hij een volstrekt eigen visie, die hij secuur en in alle eenvoud ten uitvoer bracht.

De duisternis heerst in de foto’s van Awoiska van der Molen. Anderhalf jaar terug staarde ik minutenlang naar een grote druk van een berglandschap in tinten tussen donkergrijs en diepzwart. Heel langzaam kwam het tafereel tot leven, details die verscholen leken lieten zich zien. Het beeld werd langer, breder, dieper ook.

Gerard Stigter is een man van woorden en verbindt Mechanicus en Van der Molen. Samen met Mechanicus, Bernlef, Jan Hanlo en anderen bracht hij 87 afleveringen uit van het onvergetelijke tijdschrift Barbarber. Verder schreef hij nogal wat poëzie en soms ook proza. Zijn schrijversnaam luidt: K. Schippers. In 2012 verscheen zijn roman ‘Op de foto’. Awoiska zet hem op de foto met de oude Hasselblad van Philip.

Over het project PS Camera