PS Camera # 24: Peter Martens – Marijn de Jong

De eerste stappen op het fotografische pad van Marijn de Jong (1975) zette hij bij Peter Martens (1937 – 1992), vriend van zijn ouders en latere buurman. Peter hielp Marijn op 15-jarige leeftijd met het ontwikkelen en afdrukken van zijn eerste filmpjes. 

Peters werk en instelling was voor Marijn het hoogst haalbare; doen wat je belangrijk vindt en dat zo goed mogelijk. Of het overdraging is of karakter, vast staat dat Marijn deze mentaliteit ook bij zich draagt en in het kader van PS Camera al enkele jaren met veel toewijding werkt met de Rolleiflex en vier Nikon’s van Peter.

Naast de persoonlijke band is het gevoelsmatige een ander belangrijk verbindend element tussen deze twee generaties fotografen. Peter Martens toonde in zijn werk veel empathie met de lijdende mens. De manier waarop hij dit verbeeldde was vaak onverbloemd.

Marijn fotografeert op subtielere wijze zijn gevoelens over de wereld om hem heen. De rust en toewijding waarmee hij dit doet straalt af van zijn foto’s en hij doet het ‘zo goed mogelijk’.

Naast de langdurige bruikleen van de camera’s heeft Marijn ook onbelicht papier gekregen wat van Peter is geweest. We zijn benieuwd wat het eindresultaat zal zijn van deze bijzondere optelsom. Op de foto hierboven alvast een voorproefje.

Over het project PS Camera