Punctum organiseert lezingen in Gent

Dit voorjaar organiseert vzw Punctum een eerste lezingenreeks over fotografie. Punctum is een jonge organisatie die vanuit Gent de hedendaagse fotografie promoot. Uit het persbericht over de lezingenreeks: ‘De focus ligt hierbij op de hedendaagse verschijningsvormen van het medium en zijn verhouding tot – of interactie met – andere kunstvormen. Met deze lezingen willen wij een forum bieden aan diverse actoren (fotografen, schrijvers, critici) die elk een eigenzinnige blik werpen op de hedendaagse fotografie.’
Programma:

Donderdag 26 maart 2009 – Zebrastraat: Hans Aarsman (NL)

Hans Aarsman brak eind jaren tachtig door als landschapsfotograaf met de boeken Hollandse Taferelen en Aarsmans Amsterdam. In 1995 stopte hij resoluut met fotograferen want, het leven is te groot voor een foto. Momenteel is hij vooral bekend door zijn wekelijkse bijdrage aan de Volkskrant, waar hij telkens op geheel eigen wijze een nieuwsfoto onder de loep neemt, duikt hij regelmatig op als tekstschrijver in de theaterwereld en wordt hij beschouwd als fanatiek pleitbezorger voor het ‘leren kijken’. Onder het motto ‘Van mooi naar lelijk en weer terug, de wonderlijke wegen van de schoonheid in fotografie’, vertelt Aarsman over hoe zijn fotografische schoonheidsbeleving van een schilderkunstige esthetiek geleidelijk aan verschoof in de richting van een meer onderzoekende schoonheid. Zoals een simpele oplossing voor een complex probleem mooi kan zijn.

Donderdag 23 april 2009 – Zebrastraat: Christophe van Gerrewey (B)

Christophe Van Gerrewey (Gent, 1982) studeerde architectuur en literatuur. In 2008 won hij de prijs voor de Jonge Kunstkritiek. Hij publiceerde zowel fictie als non-fictie in tijdschriften als DWB, Janus, Ons Erfdeel, De Witte Raaf, OASE en De Architect. Tijdens de lezing zal hij het, aan de hand van het boek slow man van J.M. Coetzee, hebben over de haat-liefdeverhouding tussen literatuur en fotografie. De literatuur heeft volgens van Gerrewey veel gemeen met de ontembare en leugenachtige waarheidssmederij van de fotografie.

Donderdag 28 mei 2009 – KASK: Johan de Vos (B)

Johan de Vos (Brugge, 1942) is fotorecensent voor o.a. De Standaard en de Volkskrant. De Vos is gekend door zijn ongecompliceerde (maar belangwekkende) en meeslepende wijze van denken en schrijven over de fotografie. Hij publiceerde reeds enkele boeken (Nogal onfatsoenlijk maar zeker verleidelijk, De zeer korte liefde, De allermooiste foto van de wereld) en dit voorjaar komt daar een nieuw boek bij: ‘Nerveuze Pixels – fotografie sinds 1999’. Vanaf dat moment ervaarde hij dat de omgang met de fotografie wezenlijk veranderde, ook al denken we dat de essentie altijd blijft. Tijdens de lezing komt Johan de Vos zijn nieuwe boek voorstellen en uitleggen waarom 1999, volgens hem, een kantelpunt binnen de fotografie is geweest. http://johandevosfotorecensent.skynetblogs.be

Praktisch

De lezingen van Hans Aarsman en Christoph van Gerrewey vinden plaats in de Zebrastraat (www.zebrastraat.be) te Gent en beginnen steeds om 20 uur. De zaal is open vanaf 19u. Zowel vooraf als na afloop van de lezingen bent u welkom in het café van de Zebrastraat voor een drankje.

De lezing van Johan de Vos vindt plaats in de Hortazaal (Bijloke site) van de Konkinklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent (www.kask.be) en start stipt om 20u.

Toegang tot de lezingen is gratis, maar vol = vol. Het is niet mogelijk op voorhand te reserveren.

Het najaarsprogramma ( september – december 2009) zal in de zomer bekend worden gemaakt.

www.punctum.be