Raad voor Cultuur adviseert negatief over Noorderlicht

Noorderlicht maakt vanaf volgend jaar geen deel meer uit van de culturele basisinfrastructuur als het aan de Raad voor Cultuur ligt. Dat betekent dat de organisatie – galerie en fotofestival – het met een half miljoen euro per jaar minder moet doen. Dat is een van de 45 negatieve adviezen die de Raad voor Cultuur doet aan de regering, onderdeel van het rapport Slagen in Cultuur dat vanochtend is gepresenteerd. Het advies is opgesteld nadat de regering grote bezuinigingen op cultuur heeft afgekondigd.
Het Nederlands Fotomuseum blijft – zoals al werd verwacht – als enige foto-instelling wel deel uitmaken van de culturele basisinfrastructuur, het samenstel van organisaties waarvan het rijk vindt dat die financieel gesteund moeten worden. Het museum heeft 1,21 miljoen euro aangevraagd. De Raad voor Cultuur adviseert een bedrag van 1,095 miljoen euro toe te kennen.

Kort samengevat beschrjift de Raad voor Cultuur de positie van Noorderlicht aldus:
‘De raad beschouwt Noorderlicht, evenals vier jaar geleden, vooral als een internationaal festival; een festival voor documentaire en persfotografie, dat (inter)nationaal opvalt door geëngageerde thema’s en narratieve vormgeving. De presentaties van de Noorderlicht Galerie entameren volgens de raad echter – evenals het jaarlijkse fotofestival – onvoldoende een discours over de experimentele, onderzoekende en innovatieve kracht van het medium fotografie. Noorderlicht speelt zowel lokaal als intgernationaal een vooraanstaande rol met kwalitatief goede fotopresentaties van serieuze reportagefotografie.
De focus ligt, in vergelijking met andere presentatie-instellingen, te weinig op vernieuwingen en theoretische reflectie in relatie tot actuele ontwikkelingen in de fotografische praktijk.’

En vervolgens: ‘De raad is positief over de educatieprogramma’s en de ambitie van Noorderlicht om nieuw publiek te bereiken. De plannen om meer eigen inkomsten te genereren zijn realistisch. Noorderlicht werkt in de regio samen met musea en culturele partners, maar de raad mist dergelijke verbanden met landelijke fotografie-instellingen.’

De Raad voor Cultuur schrijft samenvattend over het Nederlands Fotomuseum:
‘De raad vindt het Nederlands Fotomuseum en zijn collectie van nationaal belang en heeft waardering voor het ondernemerschap en de positionering van het museum. De raad adviseert het Nederlands Fotomuseum in de komende periode de visie en missie in te kaderen en meer nadruk te leggen op de maatschappelijke kant van het museale verhaal van de collectie.’

Het complete advies kan als pdf worden gedownload bij: www.cultuur.nl

Samenvattend nieuwsbericht de Volkskrant: Bezuinigingen raken de kern van het culturele bestel; 45 afwijzingen subsidie

Lees de reactie van Noorderlicht bij PhotoQ: Noorderlicht-directeur Broekhuis: de deuren gaan dicht