Raad voor Cultuur biedt Noorderlicht kansje

In een aanvullend advies heeft de Raad voor Cultuur een kleine opening geboden om de fotografie-instelling Noorderlicht geld te verschaffen in het kader van de culturele basisinfrastructuur 2013 -2016 van de rijksoverheid. De Raad heeft vandaag laten weten dat als staatssecretaris volhardt in zijn plan om de Haagse kunstinstelling Stroom geen subsidie meer te geven, er ruimte overblijft om Noorderlicht twee ton te geven. Overigens had Noorderlicht een plan ingediend dat vijf ton vergt.
Het persbericht van de Raad voor Cultuur:

De Raad voor Cultuur blijft achter zijn positieve subsidieadvies over presentatie-instelling Stroom staan. Als staatssecretaris Zijlstra (Cultuur) zijn eerdere afwijzing echter handhaaft, stelt de raad voor in plaats van Stroom het Groningse Noorderlicht subsidie toe te kennen. In de museumsector heeft de raad zijn advies over twee instellingen bijgesteld: Het Scheepvaartmuseum en Teylers Museum schuiven een plaats op in de rangorde; zij gaan naar categorie 2.

Dat schrijft de raad in het zogenoemde aanvullend advies, dat vandaag is verschenen. Het is een vervolg op Slagen in Cultuur, waarin de raad in mei heeft geadviseerd over de toekenning van subsidies aan instellingen in het kader van de culturele basisinfrastructuur 2013 -2016. De staatssecretaris heeft de instellingen die hierin zijn beoordeeld de mogelijkheid gegeven te reageren op feitelijke onjuistheden. Ruim 60 instellingen hebben hiervan gebruikgemaakt. In een aantal reacties wordt overigens alleen een toelichting gevraagd op (onderdelen van) het raadsadvies.
In Slagen in Cultuur heeft de raad in opdracht van de staatssecretaris een rangorde van de aanvragende musea gemaakt. Deze rangorde heeft de raad gekoppeld aan vijf categorieën. De hoogte van de geadviseerde subsidie aan elk museum is verbonden aan de categorale indeling. De raad heeft na reacties uit de museumsector geconstateerd dat de indruk is gewekt dat deze indeling een oordeel geeft over het functioneren van de instelling, terwijl het gaat om een kwalificatie van de subsidieaanvraag.

Daarom heeft de raad de categorieën opnieuw beschreven en alle museale aanvragen nogmaals bekeken. Dit heeft bij Het Scheepvaartmuseum en Teylers Museum geleid tot een wijziging van het subsidieadvies; beide musea vallen nu in categorie twee. In deze gevallen was ook sprake van feitelijke onjuistheden in het aanvankelijke subsidieadvies. Om binnen het beschikbare budget te blijven, worden de percentages enigszins gewijzigd: categorie 1 blijft 2%, categorie 2 wordt 6,6% (was 5,6%), categorie 3 blijft 11,1%.

De staatssecretaris had al aangekondigd dat hij het raadsadvies over presentatie-instelling Stroom niet zou overnemen. Daarom heeft hij de raad, op basis van de aanvragen die al waren ingediend, verzocht een andere instelling voor te dragen voor subsidiëring. De raad blijft achter zijn positieve advies over Stroom staan. Als de staatssecretaris bij zijn standpunt blijft, stelt de raad voor Noorderlicht een subsidie van 200.000 euro toe te kennen.

Het volledige advies is te vinden op: www.cultuur.nl

In mei op PhotoQ: Raad voor Cultuur adviseert negatief over Noorderlicht