Rechter heft fotoverbod Wassenaar op

Het fotoverbod rond landgoed De Horsten in Wassenaar is buiten werking gesteld. De rechtbank in Den Haag vindt het verbod rond de woning van kroonprins Willem Alexander en prinses Máxima buiten proporties.
De verordening is op 30 juni 2003 door de gemeente Wassenaar vastgesteld met het doel de privacy van de bewoners van het landgoed zoveel mogelijk te beschermen.

De rechtbank is van mening dat het in deze zaak gaat om twee conflicterende grondrechten, te weten enerzijds het recht op vrijheid van meningsuiting – inclusief het recht op vrije nieuwsgaring – en anderzijds het recht op eerbiediging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De rechtbank oordeelt dat de door de gemeente vastgestelde verordening een te ingrijpend middel is om te bewerkstelligen dat de privacy van de nieuwe bewoners wordt beschermd.

De Nederlandse Vereniging van Journalisten NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren spanden enkele weken geleden het kort geding aan tegen het Wassenaarse gemeentebestuur, dat het verbod op 30 juni instelde.

Rechter mr R. Paris vindt die maatregel te algemeen. De gemeente had eerst andere, meer toegespitste maatregelen moeten uitproberen. Uit het vonnis: ‘Men zou bijvoorbeeld kunnen denken aan dichtere begroeiing of aanpassing van het bestaande hekwerk. Gedaagde heeft ter zitting nog verklaard dat eventueel een groter gebied afgesloten zou kunnen worden of dat aanvullende beperkingen aan de toegang tot het voor het publiek opengestelde deel van De Horsten verbonden zouden kunnen worden. Het door gedaagde gesignaleerde nadeel dat daarmee een groot publiek wordt benadeeld legt vooralsnog te weinig gewicht in de schaal. Het verkleinen van het voor het publiek toegankelijke terrein met enkele meters laat onverlet dat nog een groot deel van het landgoed De Horsten voor het publiek toegankelijk zal kunnen zijn.’

Lees het hele vonnis