Rechter houdt wederom tarieven FotoAnoniem aan

Recent wees de rechtbank Amsterdam een vonnis in een zaak waarin een foto gebruikt was zonder toestemming van de auteursrechthebbende. De schadevergoeding werd bepaald aan de hand van de tarieven van de Stichting FotoAnoniem. De (juridische) geldigheid van deze richtlijnen wordt voor de rechter nogal eens betwist, maar in het merendeel van de gevallen vormen zij toch een richtlijn waar de rechter de toe te wijzen schadevergoeding op baseert wanneer gebruik van foto’s zonder toestemming aan de orde is.

Er is uiteraard ten nadele van deze tarieven wat voor te zeggen dat meer waarde zou moeten worden gehecht aan de (normaliter) door de specifieke fotograaf zelf gehanteerde tarieven voor het gebruik van zijn of haar foto’s, wanneer hij of zij daarvoor wel toestemming geeft. Uit deze uitspraak blijkt echter dat het aantonen van een dergelijk ‘normaal’ tarief nog niet eenvoudig is. De fotograaf zal uiteraard moeten kunnen aantonen dat er in eerdere gevallen een tarief werd gerekend, bijvoorbeeld door het tonen van facturen, maar de fotograaf zal in ieder geval ook goed moeten afwegen of hij of zij eerdere facturen kan overleggen van daadwerkelijk vergelijkbare gevallen blijkt uit de hieronder geciteerde uitspraak. In deze zaak werd door de rechtbank overwogen dat er hier geen sprake was van vergelijkbare gevallen. Het getoonde gebruikelijke tarief voor de fotograaf werd door de rechter niet gevolgd.

Ten aanzien van de hoogte van de schadevergoeding oordeelt de kantonrechter als volgt. [eiser] is in het tussenvonnis in de gelegenheid gesteld bewijs te leveren van zijn stelling dat € 2.500,00 per jaar of deel van een jaar het gebruikelijke, door hem gehanteerde tarief is voor het soort gebruik van de foto als in het onderhavige geval. De kantonrechter oordeelt dat [eiser] niet is geslaagd in het leveren van het bewijs van die stelling. Het gebruik van de foto’s in de door [eiser] overgelegde offertes komt namelijk in het geheel niet overeen met het soort gebruik van de foto door Emday. De foto is door Emday immers slechts in klein formaat in een brochure en op haar website gebruikt ter promotie van een cursus fotoshop, welke website – zoals Emday onbetwist heeft gesteld – rond de 800 bezoekers heeft gehad. De door [eiser] overgelegde offertes zien echter op het gebruik van foto’s na te houden (grote) fotorapportages inclusief – naar de kantonrechter begrijpt – alle daarbij behorende advertentierechten.”

De rechter achtte het in dit geval dan ook redelijk om uit te gaan van het door de Stichting FotoAnoniem voorgeschreven tarief voor het hiervoor omschreven gebruik van een afbeelding met een formaat van (maximaal) 200×300 pixels.

Lees hier de volledige uitspraak:

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2015:1520

Esther Mommers is advocaat Intellectuele Eigendomsrecht en Internetrecht bij Dirkzwager te Arnhem (afdeling IE-IT, e-mail: Mommers@dirkzwager.nl, telefoon: 026-353 83 23).