Richtlijn voor honorarium kunstenaars officieel gepresenteerd

Afgelopen woensdag is de Richtlijn Kunstenaarshonoraria officieel gepresenteerd. Die biedt een handvat aan kunstenaars en presentatie-instellingen om af te spreken welk honorarium een tentoonstellende kunstenaar zou moeten verdienen. Het convenant is ondertekend door Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars, Kunstenbond FNV, Vereniging Platform Beeldende Kunst, De Zaak Nu (namens de presentatie-instellingen) en Nederlandse musea.

‘Ik ben heel blij met de honorariumrichtlijn, het is het begin van de verbetering van de positie van de kunstenaar,’ sprak Jet Bussemaker (Minister OCW) bij de presentatie van de Richtlijn Kunstenaarshonoraria die plaatsvond in Stroom Den Haag, aldus een verslag van het Mondriaanfonds. Bij deze presentatie waren tevens Marijke van Hees (voorzitter Raad voor Cultuur), Mariëtte Hamer (voorzitter Sociaal Economische Raad) en verschillende kunstenaars en vertegenwoordigers van presentatie-instellingen en musea aanwezig.

Om de toepassing van de richtlijn te stimuleren, stelde het Mondriaan Fonds een reglement op dat voorziet in gedeeltelijke compensatie van instellingen die de richtlijn toepassen. Minister Bussemaker stelt hiervoor 600.000 euro beschikbaar. Op basis van dit reglement kunnen kunstinstellingen een aanvraag indienen voor een bijdrage aan de honorering van beeldend kunstenaars conform de richtlijn.

Hoe de regeling werkt, is te lezen op de site kunstenaarshonorarium.nl
Die is voorzien van de Calculator Kunstenaarshonorarium