Richtprijzen weer terug op het web

De richtprijzen voor fotografie zijn weer makkelijk te vinden. Fotograaf/publicist Eduard de Kam zette ze op een nieuwe website waar ze als pdf-document zijn te downloaden.
www.richtprijzen.org

Tot een half jaar geleden werden deze tarieven gepubliceerd door de Fotografenfederatie. Door dreigende manoeuvres van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) leek het de federatie echter wijs deze niet meer te publiceren, in navolging van onder meer de NVJ.

De Kam gaat ervan uit dat een particulier initiatief als het zijne niet gevoelig zal zijn voor de lange arm van de NMa.

• Eerder op PhotoQ: Federatie trekt adviestarieven in