Rijksdienst verwerft collectie panoramafoto’s Siebe Swart

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft het archief van het fotoproject Panorama Nederland van fotograaf Siebe Swart aangekocht, aldus een persbericht. Gedurende een periode van 10 jaar heeft Swart op verschillende plekken in Nederland, steeds vanuit een zelfde standpunt, grote infrastructurele werken gevolgd en de gevolgen die deze hebben voor het landschap, fotografisch vastgelegd
Het persbericht vervolgt:
Zo heeft hij bijvoorbeeld de aanleg van de Betuweroute, van een aantal rijkswegen, van de Blauwe Stad en van de Westerscheldetunnel in beeld gebracht. Daarbij is gebruik gemaakt van zogenaamde ‘panoramafotografie’. Een collectie van 1200 dia’s met een beeldhoek tussen 180° en 360° is het resultaat. Naast deze panorama’s zijn van diverse locaties door Swart ook luchtfoto’s gemaakt.

De Rijksdienst is blij met de collectie vanwege de grote fotografische en documentaire waarde. Alle opnamen zijn door Swart uitgebreid gedocumenteerd en tegelijk ook al gedigitaliseerd, zodat de Rijksdienst ze zonder veel moeite digitaal kan ontsluiten voor een breed publiek via www.cultureelerfgoed.nl

Peter Don, conservator van de collecties van de Rijksdienst: ‘Dit is een fantastische aanwinst voor onze fotocollectie! In het voorjaar van 2011 zal Panorama Nederland integraal op onze website te zien zijn.’

Siebe Swart, fotograaf: ‘Panorama Nederland, 10 jaar van mijn leven…Ik heb er altijd van gedroomd dat het voor iedereen toegankelijk zal zijn. En mijn Opus Magnum geconserveerd in een koude kluis, wie had dat kunnen denken.’

De collectie brengt de verandering van onze leefomgeving op een groot aantal plaatsen in beeld. Dit geeft de Rijksdienst meer inzicht in hoe snel en hoe ingrijpend het Nederlandse (cultuur-)landschap kan veranderen. Die informatie is van groot belang bij eventuele beleidsaanpassingen op dit gebied.


www.panoramanederland.nl