Rijksmuseum zoekt onderzoekers voor fotocollectie

Het Rijksmuseum in Amsterdam zoekt kandidaten voor het zogeheten
Manfred & Hanna Heiting Scholarship. Het fonds heeft als doel: de bevordering van fotohistorisch onderzoek door aankomende conservatoren uit binnen- en buitenland aan de hand van originelen uit de Nationale Fotocollectie in het Rijksmuseum.

Het Manfred en Hanna Heiting Fonds stelt het Rijksmuseum in slaat jaarlijks twee scholarships toe te kennen. Hel postdoctoraal scholarship wil hoogwaardig fotohistorisch onderzoek stimuleren. Het onderzoek moet resulteren in een artikel op het gebied van de klassieke fotografie. Het dient gerelateerd te zijn aan originele objecten uit de brede en belangrijke
fotografiecollectie van het Rijksmuseum, waar mogelijk in samenhang met objecten in andere verzamelingen. Dat kan zijn een
diepgaand onderzoek naar één foto of fotoboek en/of de verspreiding daarvan; naar een serie of een deel van een oeuvre; of naar esthetische of technische aspecten van de fotografie; of naar de bredere context van een fotoboek of album.

De internationale onderzoeksbeurs bestrijkt een periode van zes maanden, de onderzoeker werkt zelfstandig en krijgt een plek in de studiezaal van het Rijksprentenkabinet en toegang tot de (studie)collecties en bibliotheek.

In het Rijksprentenkabinet van het Rijksmuseum wordt sinds 1996 de Nationale Fotocollectie bewaard. Deze collectie bevat inmiddels ruim 100 duizend foto ‘s, voornamelijk uit de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw. De collectie is zeer breed en divers en wordt zeer regelmatig aangevuld met schenkingen en nieuwe aankopen.

Collectie-onderdelen en accenten:
11. Internationale kunstfotografie 19de eeuw, periode 1839-1914, Baldus, Gustave Le Gra,; Fenton, Julia Margaret Cameron, Asser, Breitner.
2. Overzichten van de Nederlandse, Franse, Engelse, Amerikaanse, Italiaanse, Duitse, Oost-Europese en Japanse fotografie in de 19de eeuw en begin 20ste eeuw.
3. Een omvangrijke collectie fotografisch geïllustreerde boeken uit de periode 1839-1900 (voormalige collecties Joseph en Hartkamp): c. 2500 banden: uit Europa, Verenigde Staten en Japan, met ingeplakte originele foto ’s en
fotomechanische afdrukken.
4. Reisalbums 19de eeuw uit Nederlands-Indië, Midden-Oosten, Azië
5. Picturalisten Stieglitz, Demachy, Kuhn, Annan en andere buitenlandse fotografen in Nederland
6. Raakvlakken met de kunsten: Prentkunst, tekenkunst, foto ’s als leermateriaal op de 19de eeuwse kunstscholen, fotografische kunstreprodukties, foto ’s van sculptuur, atelierfoto’s ed.
7. Collectie 20ste eeuw: foto ’s en een verzameling fotoboeken. Nederlandse documentaire fotografie na 1945. Foto-opdrachten
Nederlandse Geschiedenis uit de periode 1979 tot nu.

Verdere informatie over de Nationale Fotocollectie:
Er is een uitgebreide collectiecatalogus beschikbaar: M.Boom en H. Rooseboom, Een Nieuwe Kunst. Fotografie in de 19de eeuw
A New Art. Photography in the I9th century. Amsterdam, Gent 1996. Op het internet is de collectie vroege fotografie 1839
—1860 (internationaal) on line raadpleegbaar (www. earlyphotography. nl). De boekenverzameling is te raadplegen via de online Bibliotheekcatalogus van het Rijksmuseum, (www. rijksmuseum, nl). Op aanvraag is een literatuurlijst over de collecties
beschikbaar (aanvragen bij m.boom@rijksmuseum.nl of h.rooseboom@rijksmuseum.nl)
Aan onderzoek en trainee worden hoge kwaliteitseisen gesteld [voorstel/proeve van eerder gepubliceerd onderzoek/referenties/
tussentijds verslag].

De honorering is conform een junior conservator te waarderen in schaal 10.1 = € 2402 bruto, per maand.
Aanmeldingen en voorstellen mét aanbevelingsbrieven van hoogleraren richten aan het Rijksmuseum o.v.v. Scholarship Program Rijksmuseum Amsterdam.

De sluitingsdatum voor de tweede ronde is 1 mei 2005. De datum waarop de onderzoeker begint is 1 september 2005.