Rijksmuseum zoekt onderzoekers Manfred & Hanna Heiting Fellowship

Het Manfred & Hanna Heiting Fonds / Rijksmuseum Fonds stelt het Rijksmuseum in staat jaarlijks twee fellowships toe te kennen voor hoogwaardig foto-historisch onderzoek. Het Fellowship staat internationaal open voor afgestudeerde Masters, promovendi en gepromoveerden. Solliciteren kan tot 13 maart 2016.

In het Rijksprentenkabinet van het Rijksmuseum wordt de Nationale Fotocollectie bewaard. De collectie is zeer breed en divers en wordt zeer regelmatig aangevuld met schenkingen en nieuwe aankopen. Het onderzoek van de Fellow dient gerelateerd te zijn aan de Nationale Fotocollectie, waar mogelijk in samenhang met objecten in andere verzamelingen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een diepgaand onderzoek naar één foto of fotoboek en/of de verspreiding daarvan; naar een serie of een deel van een oeuvre; of naar esthetische of technische aspecten van de fotografie; of naar de bredere context van een fotoboek of album; of naar een combinatie van kunsthistorisch en materiaaltechnisch onderzoek. Het Rijksmuseum zal zich inspannen om publicatie van het onderzoek mogelijk te maken.

De internationale onderzoeksbeurs bestrijkt een periode van zes maanden, waarin de Fellow zelfstandig onderzoek doet en een plek krijgt in de Studiezaal van het Rijksprentenkabinet. Daarbij wordt toegang verleend tot de (studie)collecties en bibliotheek.

Het Manfred & Hanna Heiting Fellowship maakt deel uit van het Rijksmuseum Research Fellowship Programme. Voor meer informatie en sollicitatieformulieren: https://www.rijksmuseum.nl/en/fellowships/rijksmuseum-fellowship-programma/the-manfred-and-hanna-heiting-fellowship