Schadevergoeding wegens gebruik pasfoto

Een pasfoto kan ook onder de auteursrechtelijke bescherming vallen; dat heeft de kantonrechter te Haarlem recentelijk beslist in een zaak over ongeautoriseerd gebruik van een pasfoto. Fotobureau Iimages krijgt € 1.500,– schadevergoeding wegens gederfde licentievergoeding en het ontbreken van naamsvermelding.
Het Fotobureau heeft Ringfoto, verkoop in fotoapparatuur, aangeklaagd wegens onterecht gebruik van een foto. Het verweer luidde dat de foto niet meer is dan een pasfoto en daarmee niet in aanmerking komt voor bescherming op grond van de Auteurswet.

De kantonrechter oordeelde dat foto wel aangemerkt kan worden als een auteursrechtelijk beschermd werk, omdat de foto een eigen oorspronkelijk karakter heeft en een persoonlijk stempel van de maker draagt. De uitsnede van de foto, de pose van gefotografeerde, de belichting en de schikking van het haar dragen bij aan deze auteursrechtelijke bescherming.

Lees het artikel van Joost Becker over deze zaak:

Dirkzwager: Schadevergoeding wegens ongeautoriseerd gebruik pasfoto