Schadevergoeding wegens glossy over André Rieu, commercieel portretrecht geschonden

In een uitspraak van 23 maart 2011 heeft de Rechtbank Amsterdam de uitgever van een glossy over André Rieu, waarin (en waarop) vele foto’s van hem zijn afgebeeld, veroordeeld tot betaling van een bedrag aan schadevergoeding van ruim € 10.000,-. Rieu heeft met succes een beroep gedaan op zijn commerciële portretrecht.
André Rieu heeft volgens de rechtbank verzilverbare populariteit. In dit geval weegt het belang van André Rieu op deze ‘prestatiebescherming’ zwaarder dan het belang van de uitgever om tot de publicatie over te gaan. Dit komt omdat de rechtbank van oordeel is dat de nieuwswaarde van de publicatie, voor zover deze al aanwezig is, uiterst gering is. De publicatie geeft alleen een overzicht van het leven en werk van André Rieu en beoogt geen nieuws te brengen dan wel andere nieuwe informatie te verstrekken en voegt niets toe ten opzichte van eerdere publicaties over André Rieu. De rechtbank oordeelt dat het enkele commerciële belang van de uitgever om met de publicatie winst te maken niet zwaar genoeg weegt om André Rieu het recht te ontnemen zich tegen de publicatie te verzetten.

Dus de uitgever moet betalen? Ja. Bij de schadeberekening gaat de rechtbank ervan uit dat André Rieu normaliter royalty’s kan bedingen voor het gebruik van zijn portret, waarbij – gelet op de hoeveelheid foto’s in de publicatie – de rechtbank een percentage van 20% van de verkoopprijs van de publicatie tot uitgangspunt neemt. Dat leidt uiteindelijk (na een berekening) tot toewijzing van de te vergoeden schade, ter hoogte van een bedrag van in totaal € 10.216,–.

Dit is één van de weinige zaken waarin de geportretteerde de zaak daadwerkelijk doorzet en in een bodemprocedure met succes schadevergoeding claimt. Vorig jaar lukte het Johan Cruijff het niet om een vergelijkbare actie in te stellen. Ik schreef daarover hier meer.

Joost Becker is advocaat Intellectuele Eigendomsrecht en Internetrecht bij Dirkzwager te Arnhem (afdeling IE-IT, e-mail: becker@dirkzwager.nl, telefoon: 026-353 83 77).