Schilt Publishing en Lux Photo Gallery heropenen met motoren en mist

Afgelopen zaterdag openden Maarten Schilt (Schilt Publishing) en Lars Boering (Lux Photo Gallery) de nieuwe plek van respectievelijk uitgeverij en galerie. Schilt Publishing richt zich in samenwerking met de Britse uitgeverij Thames & Hudson op internationaal opererende documentaire fotografen. Galerie Lux presenteert pregnante beelden uit die projecten. In de galerie hangen nu foto’s van Ferit Kuyas en Lucia Ganieva.
Ferit Kuyas (Istanbul 1955) studeerde architectuur en rechten in Zwitserland en werkte als vertaler. Sinds 1986 concentreerde hij zich op de fotografie. Kuyas heeft een groot aantal publicaties op zijn naam en exposeerde in Zwitserland, Duitsland, België, de Verenigde Staten, Groot Brittannië, Syrië en Nederland. Ter gelegenheid van de boekpresentatie van Chonqing – City of ambition zijn enkele foto’s uit deze serie te zien.

Chonqing is een stad van 32 miljoen inwoners aan de rivier Yangtze in zuid-west China. Door de geografische omstandigheden is Chonqing een groot deel van het jaar in mist gehuld. Door het Chinese welvaartswonder van de afgelopen decennia heeft de rook die mist langzamerhand oranje-grijs gekleurd. De metropolis breidt zich in een voor Europeanen onbegrijpelijk tempo uit. Kuyas fotografeerde de explosieve ontwikkelingen in de wegenbouw en volkshuisvesting bijna koel, in rustige topografische composities met zijn technische camera.

Lucia Ganieva portretteerde een boerendorp diep in Rusland door de bewoners te vragen samen met hun motoren te poseren. De bevolking van dit niet nader aangeduide gehucht is als veel mensen op het Russische platteland voor hun transport volledig aangewezen op de onverwoestbare motoren met zijspan. Goederen, dieren en mensen worden vervoerd met deze karakteristieke driewielers, het enige transportmiddel dat opgewassen is tegen de vaak extreme omstandigheden op de goeddeels onverharde wegen

Lucia Ganieva is geboren in Rusland, woont sinds 1993 in Nederland en studeerde in 2007 cum laude af aan de Foto Academie Amsterdam. Tijdens en na haar opleiding exposeerde zij in binnen- en buitenland. Volgend jaar wordt haar werk gepresenteerd in de Verenigde Staten, Finland en Denemarken.

Voor info over de fotografen, galerie en uitgeverij, zie:
www.luxphotogallery.com
www.schiltpublishing.com