Schokkende foto herleeft door tv-documentaire

De foto van de toen 14-jarige Emmett Louis Till is zo heftig dat veel media hem nu nog niet eens zullen plaatsen. We zien een nauwelijks meer als menselijk te herkennen hoofd van de zwarte jongen die 1955 op beestachtige wijze is mishandeld en vermoord omdat hij zou hebben gefloten naar een blanke vrouw.
Bij tijd en wijle borrelen discussies op over de vraag of foto’s van invloed zijn op maatschappelijke gebeurtenissen. De foto die van Till werd gemaakt terwijl hij in zijn kist lag, die op dringend verzoek van zijn moeder open bleef, is er een die invloed had. Het beeld motiveerde bij voorbeeld Rosa Parks om op 1 december 1955 niet op te staan van haar stoel in de bus voor een blanke man, een gebeurtenis die uiteindelijk leidde tot de gerechtelijke uitspraak dat rassenscheiding in het openbaar vervoer in de VS onwettig was.

Het lynchen van Till is intussen onderwerp van heropend justitieel onderzoek.

De zaak is hernieuwd onder de aandacht gebracht door de documentaire ‘The Untold Story of Emmett Louis Till’ van regisseur Keith A. Beauchamp.

Lees meer in de New York Times: Black and White

Meer over de film: The Untold Story of Emmett Louis Till