Sem Presser Archief ondersteunt foto-projecten

Met ingang van dit jaar kan voor projecten op het gebied van de fotografie een beroep op ondersteuning worden gedaan bij de Stichting Sem Presser Archief. ‘De stichting ondersteunt bijzondere projecten en activiteiten op het gebied van of die een relatie hebben met fotografie in het algemeen en fotojournalistiek in het bijzonder’, aldus een persbericht. Daarbij gaat de voorkeur uit naar Nederlandse projecten.
In oktober zal het stichtingsbestuur voor het eerst schriftelijk ingediende voorstellen voor projecten en activiteiten beoordelen. Deadline voor inleveren van plannen is 6 oktober. Per jaar is ongeveer 150 duizend euro beschikbaar.

Met dit fonds kunnen geheel of gedeeltelijk de eenmalige extra kosten worden ondersteund van bijzondere fotoprojecten die nog niet zijn gestart. Loonkosten vallen hier niet onder. Verder moet er sprake zijn van een redelijke bijdrage van de initiatiefnemer(s) of van andere derden.

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend. Ze worden beoordeeld in april en oktober.

Op 29 oktober aanstaande is het twintig jaar geleden dat Sem Presser overleed. Het fotoarchief is ondergebracht bij het Maria Austria Instituut. Zijn persoonlijk archief bevindt zich bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

• Meer informatie: www.sempresser.nl