Seminar over auteursrecht en historische fotocollecties op het web

Op 10 december organiseren het Nationaal Archief, Pictoright en Kennisland een seminar over ‘De auteursrechtelijke (on)mogelijkheden bij massadigitalisering en online beschikbaarstelling van historische fotocollecties’. Daarmee wordt kracht bijgezet aan het feit dat Nationaal Archief op vrijdag 10 december 2010 een overeenkomst met de auteursrechtorganisatie Pictoright sluit. De overeenkomst maakt het mogelijk die delen van de collecties, waarvan de rechten niet bij het Nationaal Archief berusten of waarvan de auteursrechthebbenden onbekend zijn, online te kunnen tonen zonder de belangen van de betrokken rechthebbenden te schaden.

Het persbericht:

Binnen Beelden voor de Toekomst, een grootschalig digitaliseringsproject voor audiovisueel erfgoed, streven we naar een zo breed mogelijke publieke beschikbaarheid van de gedigitaliseerde fotocollecties. Beelden online beschikbaar stellen is echter niet altijd zomaar mogelijk, want achter de fotocollecties gaan duizenden verschillende fotografen, fotopersbureaus en dus auteursrechthebbenden schuil. Beelden voor de Toekomst streeft ernaar elk van de rechthebbenden op te sporen en afzonderlijk om toestemming te vragen. Gezien de veelheid aan fotografen, rechthebbenden en de gevarieerde samenstelling van de collecties is het binnen een massadigitaliseringsproject als Beelden voor de Toekomst echter onmogelijk gebleken om alle rechthebbenden individueel te achterhalen.

Om de gedigitaliseerde fotocollecties toch online raadpleegbaar te maken, sluit het Nationaal Archief op vrijdag 10 december 2010 een overeenkomst met Pictoright, de collectieve beheersorganisatie voor visuele makers in Nederland. De overeenkomst maakt het mogelijk ook die delen van de collecties, waarvan de rechten niet bij het Nationaal Archief berusten of waarvan de auteursrechthebbenden onbekend zijn, online te kunnen tonen zonder de belangen van de betrokken rechthebbenden te schaden. Bijna honderdduizend historische foto’s worden op deze manier voor iedereen gratis online raadpleegbaar op de beeldbank van het Nationaal Archief.

Tijdens de bijeenkomst zal de totstandkoming, inhoud en scope van de overeenkomst worden benaderd vanuit drie verschillende perspectieven: vanuit de erfgoedsector, de rechthebbenden en vanuit juridisch perspectief. Voorop staat echter de gemene deler: het belang van een zo goed mogelijke preservering en conservering van de Nederlandse fotografische nalatenschap en het erfgoed de etalage geven die het verdient.

Als u bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn, stuur dan een mailtje naar info@beeldenvoordetoekomst.nl. Er is beperkt plaats beschikbaar.

Programma

13.30 uur Ontvangst & inloop
14.00 uur Inleiding door moderator Peter van den Doel / directeur Spaarnestad Photo en adviseur Beelden voor de Toekomst
14.05 uur Martin Berendse / algemeen rijksarchivaris en directeur van het Nationaal Archief & Jon Peter van den Oever / programmamanager Beelden voor de Toekomst
Inleiding op het project en de thematiek van de middag
14.15 uur Wouter Daemen / teammanager auteursrechten Beelden voor de Toekomst
Zoeken naar auteursrechtelijke oplossingen bij massadigitaliseringsprojecten fotografie: de praktijk van Beelden voor de Toekomst
14.35 uur Vincent van den Eijnde / directeur Pictoright
Het standpunt, de belangen en de rol van Pictoright bij het bieden van collectieve oplossingen
14.55 uur Pauze
15.15 uur Mirjam Elfering / advocaat op het gebied van intellectuele eigendom (KienhuisHoving) / gespecialiseerd in auteursrecht/ICT-recht en co-auteur van ‘Digitale ontsluiting van historische archieven en verweesde werken’ (deLex 2009)
Inbedding van de overeenkomst in nationaal en internationaal juridisch perspectief
15:35 uur 1 minuut-presentaties / FAQ’s uit de praktijk
16.20 uur Officiële ondertekening contract en afsluiting
16.30 uur Borrel

Datum, tijd, locatie
10 december 2010, 14.00 uur tot 17.00 uur in het Auditorium van het Nationaal Archief, Prins Willem Alexanderhof 20, Den Haag

www.beeldenvoordetoekomst.nl
www.nationaalarchief.nl
www.pictoright.nl
www.kennisland.nl