SKOR: geen geld toch toekomstplannen

Ook SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte is de dupe geworden van bezuinigingen. Het Rijk heeft besloten per 1 januari 2013 geen structurele subsidie meer toe te kennen. SKOR heeft diverse toekomstscenario’s bekeken die in de komende maanden als mogelijke rechtsopvolgers van SKOR kunnen optreden, onder voorbehoud van toestemming door het ministerie van OCW. SKOR heeft een aanzienlijk aantal fotografieprojecten gerealiseerd.

SKOR licht in een persbericht de vier belangrijkste scenario’s toe.

Het omvangrijke projectdocumentatie-bibliotheek-beeldarchief wordt ondergebracht bij de Gerrit Rietveld Academie als onderdeel van een nog te ontwikkelen kenniscentrum.

De internationale activiteiten worden gekoppeld aan het Europees Netwerk van Producenten van Kunst in de Openbare Ruimte (ENPAP), dat in 2010 mede door SKOR is geïnitieerd.

Open. Cahier over kunst en het publieke domein gaat verder als de zelfstandige stichting OPEN!, een internationaal online en offline platform voor experimenteel gedachtegoed over kunst, cultuur en het publieke domein.

De nieuwe cooperatie TAAK is een internationaal platform voor vernieuwende kunstpraktijken en kennisproductie in relatie tot onderwerpen van publiek belang als ecologie, stedelijkheid, social design en mensenrechten.

SKOR heeft zich sinds 1999 ingezet voor het realiseren en ontwikkelen van bijzondere kunstprojecten in het publieke domein. Hierbij is altijd gestreefd naar een hoge kwaliteit van de kunst, het bijdragen aan de inrichting van de openbare ruimte, het stimuleren van goed opdrachtgeverschap alsmede het verkennen en het ontwikkelen van nieuwe toepassingen. In recente jaren is de focus steeds meer op internationale allure, (publieks)zichtbaarheid, samenwerking met collega-instellingen en innovatieve vormen van publiek-privaat opdrachtgeverschap komen te liggen.

Fotografieprojecten die door of met steun van SKOR zijn gerealiseerd zijn bijvoorbeeld de huidigetentoonstelling ‘Afterlife’, ‘Boerderijgezichten’ waarvoor onder andere Ralph Kämena en Koos Breukel fotografeerden, fotografieprojecten van het atelier HSL en tenminste één themanummer over fotografie van het tijdschrift Open.

Lees het persbericht op www.skor.nl