Sochi-project in gevaar ondanks economische stimulans

Op zijn Facebook-pagina legt Rob Hornstra uit dat de afronding van het Sochi-project financieel in gevaar is gekomen door het uitblijven van enkele subsidies. Volgens Hornstra is dat niet verstandig van de overheid, want het project geeft de Nederlandse ecnomie een stimulans.
Hornstra stelt dat tegenover de eerder ontvangen subsidies – het project loopt van af 2009 en eindigt begin volgend jaar – van in totaal 80 duizend euro een ruim twee keer zo hoog bedrag staat dat door het project is besteed bij Nederlandse ondernemers: 190 duizend euro.

Tot nu toe heeft het project aan private financiering via crowdfunding en verkoop van boeken, prints en dergelijke 185 duizend euro aangetrokken.

Rob Hornstra: Kunstsubsidie als aanjager van de economie!

www.thesochiproject.org