Spaanse universiteit vraagt om fotoprojecten

De Faculteit Wetenschappen van Extremadura heeft fotografen in Spanje en elders opgeroepen deel te nemen aan een prijsvraag. Tot 9 mei 2008 kunnen zij voorstellen voor een nog uit te voeren thematisch foto-project bij deze faculteit inleveren. Thema en de te gebruiken techniek staan vrij.
De voorstellen moeten in elk geval het volgende bevatten: titel, doelstellingen en hoe deze doelstellingen zullen worden behaald, werkplan, technische aspecten ten aanzien van het tentoonstellen van de werken en een schatting van de kosten.

Voor een volledig beeld van de opzet van deze prijsvraag en vereisten, zie: http://www.unex.es/eweb/ofe/

De tekst is tot dusver alleen in het Spaans beschikbaar. De personen die worden geselecteerd, kunnen voor de uitvoering van hun project een beurs van maximaal EUR 18.000,- krijgen. In ruil daarvoor moeten de werken ingelijst worden aangeleverd en zullen enkele van de werken, in overleg met de kunstenaar, na afloop van een tentoonstelling in de herfst van 2008 aan de faculteit toevallen.