Spaarnestad en Nationaal Archief gaan nauw samenwerken

Het Nationaal Archief en Spaarnestad Photo brengen hun collecties samen in Den Haag en gaan een ‘strategische alliantie’ aan, waarbij het Nationaal Archief het beheer en de zorg voor de nieuwe collectie op zich neemt. Als eerste stap wordt samengewerkt binnen het project Beelden voor de Toekomst. Andere vormen van samenwerking worden het komende jaar verder onderzocht.
‘Beelden voor de Toekomst’ is een digitaliseringproject waarin een kerncollectie van het Nederlandse audiovisuele erfgoed voor de toekomst toegankelijk wordt gemaakt voor een groot publiek, aldus het persbericht. Beide instellingen bezitten omvangrijke fotocollecties die goed op elkaar aansluiten. Deze collecties geven een beeld van Nederland en de wereldgeschiedenis in de 20ste eeuw. De selectie die Nationaal Archief binnen het project “Beelden voor de Toekomst” inbrengt, wordt met foto’s uit de Spaarnestad Photo collectie aangevuld. Daartoe geeft Spaarnestad Photo de te digitaliseren beelden in langdurig beheer van het Nationaal Archief.

Niet alleen binnen het kader van ‘Beelden voor de Toekomst’ wordt samengewerkt. Er wordt ook gekeken naar andere terreinen waarop de beide archieven elkaar kunnen versterken, zoals door het combineren van elkaars expertise. Bepalend voor de samenwerking is dat de fotocollecties van beide instellingen een journalistiek en documentair karakter hebben en in hoge mate aanvullend zijn. Samenwerking levert een verbreding en verdieping van de collecties op.

Spaarnestad Photo heeft als grootste fotoarchief van Nederland een zeer omvangrijke algemene collectie met nationale en internationale onderwerpen. De collectie van Spaarnestad Photo kan over vele gebeurtenissen, waaronder de meest historische gebeurtenissen van de 20ste eeuw, een representatief fotografisch beeld tonen. Daarnaast beheert Spaarnestad Photo een groot aantal foto’s waarvan het auteursrecht bij het Nationaal Archief berust. Het Nationaal Archief heeft een aantal specifieke collecties zoals die van de Arbeidsinspectie, de Rijksvoorlichtingsdienst, Anefo, de KNVB en Rijkswaterstaat.

Teneinde de fotocollectie van Nationaal Archief en Spaarnestad Photo voor een zo breed mogelijk publiek beschikbaar te maken wordt de collectie op termijn op één locatie in Den Haag gehuisvest. Hiermee wordt ook het probleem opgelost dat thans een deel van de collectie van Spaarnestad Photo niet is opgeslagen volgens de eisen van goed archiefbeheer.