Spaarnestad Fotoarchief heet nu Spaarnestad Photo

Vanaf vandaag heeft het historische Haarlemse fotoarchief een nieuwe naam: Spaarnestad Photo. Deze naam en de eveneens vernieuwde huisstijl sluiten beter aan bij de huidige ambities van dit instituut.
In de komende maanden gaat nieuwe digitale beeldbank online. Dan is het eerste deel van de kerncollectie, ruim 20.000 beelden, voor iedereen te raadplegen. Medewerkers van Spaarnestad schatten de grootte van de kerncollectie, het meest belangwekkende deel uit het archief, op zo’n drie miljoen foto’s. De totale omvang komt neer op ruim negen miljoen beelden.

Spaarnestad maakt een cultuuromslag door. Sinds vorig jaar zijn er een viertal nieuwe mensen aangetrokken die grote plannen hebben met het archief.
Tineke van den Klinkenberg, voormalig wethouder in Amsterdam en zelfstandig beleidsadviseur, werd halverwege vorig jaar bestuursvoorzitter van de stichting. Op 1 september 2005 trad Árpád Gerecsey aan als interim-directeur. Hij blijft ten behoeve van speciale projecten verbonden aan Spaarnestad. Gerecsey is tevens voorzitter van Fotofestival Naarden. Op 1 juni jongstleden zijn Peter van den Doel en John Loosen in dienst getreden.
Van den Doel als commercieel directeur in een full-time betrekking. Hij was jarenlang verbonden aan het fotopersbureau ABC Press Service en werkte sinds 2003 bij Hollandse Hoogte. John Loosen is algemeen directeur. Hij is voor één dag per week aangesteld. Loosen is daarnaast directeur van de Stichting Beeldende Kunst (SBK), de grootste kunstuitleen van Nederland.

Deze zomer wordt Spaarnestad gereorganiseerd. Half september is bekend hoe de taken van de vijftien medewerkers en dertig vrijwilligers zijn verdeeld. Dan ook zullen de werking van de beeldbank en de toekomstplannen van het archief verder worden toegelicht.

• Over het karakter en de geschiedenis van dit archief, zie:www.spaarnestad.pictura-dp.nl