Spaarnestad Photo vindt sponsor in Studio 5982

Dankzij Studio 5982 is een dringende, noodzakelijke reparatie aan de klimaatinstallatie van Spaarnestad Photo mogelijk gemaakt, evenals de aankoop van een kleine tweeduizend oorspronkelijke Spaarnestad negatieven.
De leiding en fotografen van Studio 5982 (de voormalige fotostudio van Sanoma) zijn na een rondleiding door de archieven van Spaarnestad Photo zo enthousiast geworden dat zij hebben toegezegd sponsor te willen worden van het archief.  Hoewel de gemeente Haarlem een belangrijke subsidiënt is voor Het Archief, is Spaarnestad Photo volledig afhankelijk van haar exploitatie door verkoop van publicatierechten. Gezien de enorme kosten die het goed beheren van een zo groot archief – het grootste fotoarchief in Nederland – met zich meebrengt, is het nagenoeg onmogelijk om de exploitatie met alleen verkoop rond te krijgen.

Begin juni van dit jaar bleek tijdens het regulier onderhoud dat het klimaatsysteem van de drie klimaatkamers bij Spaarnestad Photo dringend aan reparatie toe was. De gemeente Haarlem kon geen financiën beschikbaar stellen en Spaarnestad Photo bezit niet de middelen om de kosten zelf te dragen. Restte Spaarnestad Photo sponsors te vinden om de noodzakelijke reparaties uit te voeren. Niet lang daarna verklaarde Studio 5982 zich, na een bezoek aan én rondleiding door het archief, tot onze grote opluchting bereid de kosten voor de reparatie van de Vintagekamer op zich te nemen. De collectie van 24.000 zgn. vintage-drukken is daardoor minimaal voor de komende 5 jaar veilig gesteld.

Maar dat is nog niet alles. Studio 5982 heeft het tevens mogelijk gemaakt dat Spaarnestad Photo een negatieven-collectie kon aankopen. De glasnegatieven komen oorspronkelijk van de uitgeverij De Spaarnestad en zijn via allerlei omzwervingen door het fotoantiquariaat ICM in Haarlem aan Spaarnestad Photo aangeboden. De collectie bevat ruim 1900 negatieven van Haarlem, Nederland en België uit de periode 1930-1940. Het belang van deze collectie voor Spaarnestad Photo is groot omdat nu ook een deel van het bronmateriaal in het bezit is en er onderzoek naar gedaan kan worden. De negatieven zijn ‘thuis’ gekomen. Spaarnestad Photo had het materiaal al een tijd op het oog en dankzij Studio 5982 kon deze collectie nu eindelijk aangekocht worden.

www.spaarnestadphoto.nl

www.studio5982.nl