Spiegel aan de bergwand

Bijna drie maanden per jaar lag Viganella, een dromerig dorpje in de Italiaanse Alpen, permanent in de slagschaduw van haar berg. Het dorp raakte ontvolkt, wat de burgemeester aan het duister weet. Zoals het een ware burgervader betaamt, probeerde hij een oplossing te bedenken. De uitkomst was een plan van het soort creativiteit dat ontstaat aan een goede borreltafel. Een spiegel! Op de tegenoverliggende bergwand!
Ondanks het fabelachtige karakter van dit voorstel ging de burgemeester er mee aan het werk. Hij nam een financiële hobbel ter grootte van 100.000 euro, overwon technische complicaties en nu staat die spiegel er. En functioneert. Het apparaat, vijf bij acht meter, beweegt computergestuurd mee met de zon en belicht zeven uur per dag het centrum van Viganella.

De Nederlandse fotograaf Niels Stomps bouwt een oeuvre op over dagelijks leven in extreme omstandigheden. Hij is in 2009, mijns inziens terecht, onderscheiden voor zijn weerspannige publicatie Mist, over de gevolgen die de bouw van een immense stuwdam in China heeft voor de locale bevolking. Stomps fotografeert bijzondere ontmoetingen, tussen mensen of tussen mens en natuur. In Spitsbergen, New York, Nederland, China en in dit bergdorp aan de Italiaans-Zwitserse grens.

Stomps heeft dit boek, 83 Days of Darkness, ingedeeld in vijf hoofdstukken, die verder niet worden toegelicht. Mijn interpretatie: 1. archieffoto’s van bewoners. 2. het weerbarstige landschap in de omgeving van het dorp. 3. de reflecterende ogen van de katten van Viganella. 4. het geschonken licht in dorp en omgeving. 5. de foto’s uit hoofdstuk 1. in hun context.

Het is een klein verhaal. Kleiner en poëtischer dan de saga over de verwoestende krachten die vrijkwamen bij de bouw van het megalomane stuwmeer. Stomps wist er evengoed weer een intrigerende serie van te maken. Persoonlijker dan in China. In zijn meest recente project, nu te zien in festival Noorderlicht, komt hij nog dichter bij het individu. Dat lijkt mij een goede ontwikkeling. Hoe kleiner het onderwerp, hoe dichter je er op moet zitten.

83 Days Of Darkness
fotografie: Niels Stomps
vormgeving: -SYB- Den Haag
druk: Mart Spuijt Amsteram
paperback, 15 bij 24 cm, 100 pagina’s, ongeveer 70 foto’s in kleur
uitgave in eigen beheer
prijs: 27 euro

over dit boek: http://www.nielsstomps.nl