Stapel-affaire raakt ook fotografie

De wegens malversaties op non-actief gestelde Tlburgse hoogleraar sociaal-psycholigie Diederik Stapel heeft vorig jaar in de Volkskrant gewag gemaakt van een hoogstwaarschijnlijk gefingeerd onderzoek naar het effect van een foto van een mooi meisje op resultaten bij een wiskundetoets. PhotoQ nam het bericht desstijds over. Uit onderzoek van Items-redacteur Marc Vlemmings blijkt dat er geen onderzoeksmateriaal beschikbaar is.
In juni 2010 schreef Stapel een brief naar de Volkskrant naar aanleiding van publicatie van bovenstaande foto van Marcel van den Bergh, gemaakt voor het begin van een eindexamentoets. Stapel beweerde deze foto te hebben gebruikt bij een onderzoek in een testklas, met als conclusie: ‘Seksualiserende vrouwbeelden krikken niet alleen de verkoopcijfers op, ze hebben ook een direct effect op de prestaties van jonge vrouwen: meisjes die naar sexy vrouwen kijken, presteren slechter in wiskunde.’

Items-redacteur Marc Vlemming vroeg enkele dagen geleden per mail aan prof. dr Marcel Zeelenberg van de Tilburgse universiteit: ‘In het licht van wat nu over de activiteiten van Stapel bekend is geworden, zou ik graag van TIBER (het instituut waaraan Stapel was verbonden – red) willen weten of dit onderzoek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Als dit het geval is zou u mij dan de door TIBER/Stapel bewerkte foto en de resultaten van het onderzoek willen sturen.’

Zeelenberg antwoordde: ‘Ik ken de ingezonden brief waar u het over heeft. Ik heb ook de foto’s gezien (volgens mij stonden die ook in de krant).
Voor zover ik weet is er over dit onderzoek nooit gepubliceerd. De materialen waren in het bezit van Diederik Stapel en zijn hier niet meer te vinden. Ik heb geen idee of hij dit onderzoek daadwerkelijk heeft uitgevoerd, en ik ben bang dat we ook dit onderzoek moeten wantrouwen tot het tegendeel bewezen is.’

In 2010 op PhotoQ: Foto mooi meisje leidt tot slechtere wiskundetoets


Met dank aan Marc Vlemmings van Items