Stedelijk krijgt geld voor fotorestauratie

NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) heeft binnen haar programma Science4Arts de Universiteit Leiden en het Stedelijk Museum 600.000 euro toegekend voor onderzoek naar hedendaagse fotografie en de restauratie ervan.
Het nieuwsbericht vervolgt: ‘Het onderzoek richt zich op fotowerken waarin verschillende materialen en technieken zijn gecombineerd. Het gaat daarbij zowel om de chemische en fysieke eigenschappen van een werk, als om de betekenis en inhoud van het object zelf, en de context van het kunstwerk. Voor het eerst in deze discipline zal op grote schaal een team van restauratoren, chemici, conservatoren en andere kunsthistorici hier speciaal voor worden bijeengebracht.’

Hoe kunnen foto’s en fotografische kunstwerken waarin verschillende technieken zijn gebruikt, goed bewaard worden? Is het te voorkomen dat ze verkleuren? Over de degradatieprocessen en het bewaren en conserveren van foto’s is veel bekend, maar hoe om te gaan met de complexe, gecombineerde fotokunst van de laatste decennia? Met dit onderzoek hoopt het team van restauratoren, chemici en kunsthistorici daar verandering in te brengen voor het te laat is. Onderwerp van onderzoek is onder andere hoe de in één kunstwerk gebruikte materialen elkaar beïnvloeden en wat dit betekent voor de omstandigheden waaronder het kunstwerk het best bewaard kan worden. Het onderzoek gaat vier jaar duren.

Lees meer op de website van het Stedelijk Museum: NWO kent 600.000 euro subsidie toe voor onderzoek en restauratie hedendaagse fotografie