Stedelijk Museum zoekt speelse narrativiteit

Het Stedelijk Museum in Amsterdam zoekt fotografen en kunstenaars die in hun fotografie nadrukkelijk op zoek zijn naar nieuwe, speelse, kritische,uitdagende vormen van narrativiteit, zo lezen we in een persbericht. Het gaat om een oproep om voorstellen in te zenden voor een tentoonstelling in het kader van de Gemeentelijke Kunstaankopen.

Het persbericht:

Veel foto’s manifesteren zich als vanzelfsprekend als autonome objecten, gemaakt voor en gepresenteerd aan de tentoonstellingswand. De klassieke manieren om met foto’s een verhaal te vertellen zijn de reportage en het boek. Daarnaast verkennen fotografen en beeldend kunstenaars de verhalende mogelijkheden van het medium fotografie door uiteenlopende combinaties en presentatievormen. Binnen die kaders worden, vaak met inzet van materiaal uit verschillende bronnen, nieuwe structuren en verhaallijnen ontwikkeld. Dankzij de computer zijn bovendien andere, minder lineaire methodes mogelijk geworden. Dat wordt zichtbaar op websites maar kan ook van invloed zijn op de grafische vormgeving en narratieve insteek van meer traditionele platforms.

Het Stedelijk Museum zoekt fotografen en kunstenaars die in hun fotografie nadrukkelijk op zoek zijn naar nieuwe, speelse, kritische, uitdagende vormen van narrativiteit. (Grafische) vormgeving en fotografische inhoud moeten een overtuigende dialoog met elkaar aangaan. Fotoserie, boek, app, website, time-based presentatie, geen enkele presentatievorm wordt uitgesloten.

Om in aanmerking te komen voor de tentoonstelling die plaatsvindt in de zomer van 2014, kunnen kunstenaars of fotografen met werk, of werk in voorbereiding, dit werk aanmelden. Een jury maakt voor de tentoonstelling een selectie uit de aanmeldingen. De directeur van het Stedelijk Museum zal op basis van de tentoonstelling beslissen over de daadwerkelijke aankopen.

Narrative Perspectives zal plaatsvinden in het Stedelijk Museum aan het Museumplein te Amsterdam. Alleen kunstenaars die wonen en/of werken in Nederland komen in aanmerking voor deelname. De documentatie mag bestaan uit maximaal 10 werken.

Uw aanvraag bevat de volgende informatie:

persoonsgegevens
opleidingen
(solo- en groeps-) tentoonstellingen
een toelichting op het ingezonden werk en een lijst met documentatie.
Wij verzoeken u de aanvraag en documentatie zoveel mogelijk digitaal aan te leveren. Dit kan naar het volgende e-mail adres gestuurd worden (voor bestanden van meer dan 500 Kb graag via WeTransfer): submit2014@stedelijk.nl of per post naar:

Stedelijk Museum Amsterdam
Gemeentelijke Kunstaankopen
t.a.v. Martine Kilburn
Postbus 75082
1070 AB Amsterdam

Uw aanvraag en de bijbehorende documentatie moeten uiterlijk 31 januari 2014 ingeleverd zijn. Inzenders ontvangen voor 1 mei 2014 bericht over de resultaten van de jurering en het ophalen van de documentatie. Hierover worden geen telefonische mededelingen gedaan. De geselecteerde kunstenaars worden vertegenwoordigd in een tentoonstelling en de bijbehorende publicatie.

Voor nadere informatie kunt u via het volgende adres contact opnemen met de projectleider Martine Kilburn, m.kilburn@stedelijk.nl

De Gemeentelijke Kunstaankopen vallen sinds 1995 onder verantwoordelijkheid van het Stedelijk Museum. Met ingang van 2011 is er voor gekozen om de tentoonstelling om het jaar te organiseren in plaats van ieder jaar. Bij iedere nieuwe editie staat een ander, vooraf bepaalde kunst- of vormgevingsdiscipline centraal. De museumdirectie benoemt de jury, die in 2013/2014 bestaat uit twee conservatoren van het Stedelijk Museum en drie externe deskundigen.