Stephen Mayes nieuwe secretaris jury WPP

Adriaan Monshouwer is teruggetreden als jurysecretaris van World Press Photo. Zijn opvolger is de Britse foto-adviseur Stephen Mayes.
De secretaris van de jury moet het keuzeproces voor de 13 juryleden zo goed mogelijk laten verlopen. Hoe wordt je een goede secretaris, vraagt Mayes aan Monshouwer in de nieuwsletter van de organisatie. Antwoord: ‘Je moet een opblaasbaar ego hebben. Op het ene moment moet je je groot maken en de jury op de realiteit wijzen. Op andere momenten moet je juist klein zijn en geen aandacht trekken.’

De samenstelling van de jury voor de verkiezing van begin volgend jaar is intussen ook gereed. Voorzitter is de Duitse Elisabeth Biondi (beeldredactreur The New Yorker). De overige twaalf: Elena Ceratti (Italië, Agenzia Grazia Neri), James K. Coltom (VS, fotoredacteur Sports Illustrated), Ruth Eichhorn (chef foto Geo Duitsland), Mark Grosset (Frankrijk, foto-adviseur), Gary Knight (Britse fotograaf bij VII), Herbert Mabuza (fotoredacteur bij de Zuid-Afrikaanse Sunday Times), Susan Olle (Australische vormgeefster), Swapan Parekh (Indiase fotograaf), Reza (Iraanse fotograaf, onder meer National Geographic), Dani Yako (fotograaf en fotochef van Clarín, Argentinië) en Aleksander Zemliachenko (Rusland, hoofd-fotograaf AP-bureau Moskou).
Er is geen Nederlands jurylid dit jaar.

De organisatie heeft enkele veranderingen in de categorieën van de wedstrijd aangebracht. De categorie Science and Technology is opgeheven. Een nieuwe categorie is Contemporary Issues (feature foto’s of verhalen/portfolio’s over hedendaagse sociale onderwerpen, milieu- en gezondheidsonderwerpen, etc.). Verder is de categorie Sport ingedeeld in twee categorieën: Sports Action en Sports Features.
De inzendtermijn sluit op 15 januari 2004.