Steun gevraagd voor project in Afghanistan

De Amsterdamse fotografe Gitta van Buuren gaat begin mei naar Afghanistan om een fotoreportage te maken, op eigen initiatief en ‘unembedded’ en wellicht ook aldaar nog direct praktische steun aan studenten te geven van de opleiding fotojournalistiek in Kabul, opgezet door AINA Media & Culture Centre.
Hieronder haar verzoek om financiële steun voor het AINA-centrum:

Lieve familie, vrienden; Beste kennissen, collega’s en anderen,

Nog maar twee weken en dan vertrek ik voor twee maanden naar Kabul (Afghanistan) om te werken aan een fotoreportage over Afghaanse vrouwelijke fotojournalisten. 
Sinds 2002 verzorgt AINA Media & Culture Centre een opleiding fotojournalistiek. Ruim 25 jaar oorlog en het media-vijandige Taliban-regime hebben er voor gezorgd dat de media in Afghanistan bijna waren weggevaagd. Journalisten, fotografen, radio- en tv-medewerkers ontvluchtten het land en een nieuwe pers kon  niet worden opgeleid. De afgelopen vijf jaar heeft AINA mannen en vrouwen opgeleid tot journalist, fotojournalist en documentairemaker. Hierbij wordt veel moeite gedaan eveneens vrouwen op te leiden omdat ook zij een rol in de media behoren te spelen. Bij de studenten en afgestudeerden zijn vrouwen die met de dood zijn bedreigd vanwege het feit dat ze journalist, fotojournalist of filmmaakster wilden worden. Hun moed verdient mijnsinziens alle respect en steun !
Zoals ik eerder schreef heeft de opleiding fotojournalistiek in korte tijd grote resultaten bereikt. Desondanks kampt de opleiding continu met geldgebrek m.b.t. materiaal, mankracht etc. en is het ieder jaar weer de vraag of er een nieuwe opleiding van start kan gaan. Gisteren ontving ik nog een email van de Chief Editor van AINA Photo (het foto-agentschap van AINA), die ook de opleiding geeft, waarin hij het volgende schreef:

(…) we have internet facilities, but our computers are next to nothing so we have little resources to share
(…) Actually if you can generate any donations …. that would be fantastic

Van 10 april jl. is het volgende nieuws, uit een bericht over de beperkingen die Al-Jazeera in Afghanistan zijn opgelegd:

Uitgegeven op dinsdag 10 april 2007 om 16:44:35, bijgewerkt om 18:33:29
(Novum/AP) – (…)

Er bestaat in brede kring bezorgdheid over het Afghaanse mediabeleid, dat steeds restrictiever lijkt te worden. De regering in Kabul werkt aan een nieuwe mediawet op grond waarvan journalisten kunnen worden vervolgd die ‘het fysieke, geestelijke en morele welzijn van het volk schade toebrengen’.

http://www.nieuws.nl/457456

Indien jullie de fotojournalisten-opleiding van AINA een warm hart toedragen en financieel willen steunen bestaat nu de mogelijkheid om een donatie te doen. Ik zamel de komende weken geld in en dat breng ik begin mei persoonlijk naar AINA.

Fotografen, hierbij een speciale oproep voor jullie solidariteit met collega’s in Afghanistan die met beperkte middelen en in moeilijke omstandigheden hun werk proberen te doen !

Donaties zijn welkom op: Postbankrekening 96.24.458 t.n.v. B.L.M. van Buuren te Amsterdam onder vermelding van AINA .
Houdt met de datum van de donatie s.v.p. rekening met het feit dat het laatste weekend van april een lang weekend is i.v.m. Koninginnedag op maandag 30 april. Dit kan gevolgen hebben voor banktransacties. Ik kan uiterlijk op dinsdag 1 mei geld opnemen om mee te nemen naar Kabul.

Voor vragen m.b.t. deze inzameling voor de AINA fotojournalistenopleiding ben ik per email te bereiken op: 

info@gittavanbuuren.com

Bij voorkeur niet bellen gezien mijn zéér korte voorbereidingstijd voor deze reis en het feit dat ik de komende weken ook nog gewoon moet werken !

Ik stuur deze email aan degenen die in mijn eigen mailinglist voorkomen. Indien je zelf nog mensen kent die geïnteresseerd zullen zijn in deze inzameling stuur deze email dan s.v.p. niet zelf door maar mail mij de naam en het emailadres van de betreffende persoon of personen. Dan kan ik hen zelf informeren en achteraf ook persoonlijk bedanken.

Onderaan deze email vinden jullie links naar AINA Media & Culture Center en AINA Photo. 

Alvast hartelijk dank voor jullie belangstelling en medewerking !

Hartelijke groeten,

Gitta van Buuren
Amsterdam

Lid NVJ

AINA Media & Culture Center

AINA Photo