Strakkere regels nodig voor fotowedstrijden

Veel fotowedstrijden gaan slordig om met het auteursrecht. Zowel in Nederland als internationaal zijn er nu initiatieven om hierin verbetering aan te brengen. De FotografenFederatie komt met aanbevelingen voor organisatoren. En internationaal is er een actie van Bill of Rights for Artists om regels vast te stellen waaraan fotowedstrijden moeten voldoen wat auteursrecht betreft.
De FotografenFederatie gaat zich aansluiten bij het initiatief van Bill of Rights for Artists, in navolging van een groot aantal andere verenigingen van fotografen in andere landen. Het gaat hierbij niet alleen om fotografen, maar om alle creatieve beroepen. Op de website waarschuwen de organisatoren ervoor dat creatieven niet achter elke wortel – prijzen, publicaties – moeten aanlopen die wedstrijden hen voorhouden. De Bill of Rights for Artists stelt zichzelf vijf doelen:
1. iedereen een basaal inzicht verschaffen in rechten en wat die waard zijn
2. de Bill of Rights vestigen als ethische standaard voor wedstrijdvoorwaarden en andere inzendingen van werk
3. steun verwerven voor de Bill of Rights for Artists van private, publieke en non-profit organisaties
4. organisateis en wedstrijden aanmoedigen die de Bill of Rights for Artists ondersteunen
5. aan de kaak stellen van wedstrijden die zich niet houden aan de Bill of Rights for Artists en het verminderen van het aantal deelnemers

Bill of Rights for Artists for all creative people

Het persbericht van de FotografenFederatie:

Steeds vaker schrijven organisaties en bedrijven wedstrijden uit voor fotografen. Het uitschrijven van een fotowedstrijd kan om verschillende redenen zinvol zijn. Met een fotowedstrijd kan bijvoorbeeld publiciteit worden gegenereerd of kan het een aanleiding zijn om een bepaald thema nader onder de aandacht te brengen. Het succes van fotografie en haar belangrijke positie in onze beeldcultuur wordt daarmee onderstreept. Fotografen doen in groten getale mee aan deze wedstrijden; het is een mooie manier om mee te dingen naar prijzengeld en het geeft aan winnende fotografen vaak een enorme impuls voor hun naamsbekendheid.

Te vaak echter zien we dat organisatoren hun voorwaarden en afspraken met zowel deelnemers als sponsors van wedstrijden niet goed op orde hebben. Met name over de auteursrechten en het gebruik van de foto’s door derden is vaak onduidelijkheid en soms ook (onbedoelde) onredelijkheid.

Al meerdere malen adviseerde de FotografenFederatie organisaties over de voorwaarden van wedstrijden en stonden wij ook fotografen bij die last hadden van onredelijke eisen die hen werden gesteld. Dit is de reden dat de FotografenFederatie nu met een model voor wedstrijdvoorwaarden komt en met aanbevelingen voor het organiseren van fotowedstrijden. De aanbevelingen en de voorwaarden zijn opnieuw een product van het gespecialiseerde juridische team van FotografenFederatie. Dit juridische team staat dagelijks succesvol fotografen bij in het verkrijgen van een juiste vergoeding voor hun werk en het beschermen van hun rechten. Inmiddels maken al een aantal organisaties en bedrijven (deels) gebruik van het model: De Gouden Grijns wedstrijd en ook de Rabobank Amsterdam.

Waarom deze aanbevelingen voor Organisatoren fotowedstrijden?


Een goed georganiseerde fotowedstrijd is zeker niet goedkoop. De kosten voor het opstellen van het programma, de oproep aan de deelnemers, het benoemen en begeleiden van de jury, de publiciteit, het verwerken van de inzendingen en de prijsuitreiking en de prijzen kunnen aanzienlijk zijn. Om al deze redenen is het van belang om een fotowedstrijd goed te laten verlopen. Niet alleen voor de deelnemende fotografen, maar ook voor de organisatoren. De FotografenFederatie heeft het daarom nuttig geacht om ten behoeve van het organiseren van een fotowedstrijd een aantal aanbevelingen op te stellen, die als leidraad kunnen dienen bij het uitschrijven van een dergelijke wedstrijd; aanbevelingen en geen keiharde richtlijnen.

De aanbevelingen zijn ontwikkeld vanuit de gangbare praktijk en trachten zowel de belangen van de wedstrijdorganisatie als de belangen van de deelnemende fotografen in acht te nemen. Zo bezien kunnen de aanbevelingen dan ook worden beschouwd als “best practice”-bepalingen.

De aanbevelingen sluiten aan op de – eveneens door de FotografenFederatie opgestelde – model wedstrijdvoorwaarden. Tezamen vormen zij naar het oordeel van de FotografenFederatie een goede basis voor – althans op dat vlak – succesvolle fotowedstrijd. Vanzelfsprekend geldt dat de organisatoren e?n de fotografen de eerst aangewezenen zijn voor een succesvol verloop.

www.fotografenfederatie.nl