Strepen? Crimineel! Pixels? Slachtoffer!

Een lesje beeldtaal gebaseerd op een Oostenrijks onderzoek: als je mensen portretten laat zien van iemand met een zwarte balk voor de ogen denkt de overgrote meerderheid dat de afgebeelde een dader van een misdrijf is – en als je het gezicht met groe pixels onherkenbaar maakt denkt bijna iederen dat die persoon een slachtoffer is.
Thomas Schatz-Nett van de Donau Universiteit in het Oostenrijkse Krems deed een onderzoek onder 120 studenten. Andere conclusies:
– mensen op een foto met hard contrast worden meestal gezien als criminelen, op en foto met zacht contrast eerder als slachtoffers
– staat er een dun kaderlijntje om een portret dan vermoedt de lezer geen misdaad-verband, staat er een dikke kaderlijn om de foto dan denkt men dat de afgebeelde wel eens een misdadiger zou kunnen wezen.

• Meer bij Akademie Berufliche Bildung der deutschen Zeitungsverlage: Eher Opfer oder Täter?