Studenten stappen voor eindexamen over van HKU naar KABK

Tien studenten Fotografie die dit studiejaar eindexamen zouden doen aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) zijn overgestapt naar de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst (KABK) in Den Haag. De stap van de studenten wordt gemotiveerd met aanhoudende onvrede over het bestuurlijke beleid van de HKU en de gevolgen daarvan voor de lesinhoud.
Dat betekent dat komend voorjaar vermoedelijk niet meer dan zeven mensen zullen afstuderen in Utrecht, en dat de examenbegeleiders aan de KABK het extra druk krijgen.

In Utrecht bestaat het idee dat bij de beslissing van de studenten de overstap meespeelt die Corinne Noordenbos 2,5 jaar geleden maakte. Zij was al jaren hoofd fotografie aan de HKU en werd hoofd fotografie aan de KABK. Overigens is Noordenbos in dienst gebleven van de HKU, in afwachting van een goede opvolging.

Dat de KABK de studenten van de HKU heeft laten inschrijven wordt in Utrecht hoog opgenomen.

Noordenbos ontkent met klem dat zij een rol heeft gespeeld bij de switch van de studenten: ‘Ik heb er niks mee van doen. Het is een eigen beslissing van de studenten geweest.’ En dat is een lezing die uit onverdachte bron bij PhotoQ inmiddels is bevestigd.

• REAGEREN? Mail PhotoQ


Dat men op een school boos zou zijn dat studenten overstappen is wel grappig. Je zou natuurlijk in zo’n geval de vraag kunnen stellen of de school overstappers “van de andere kant” zou hebben geweigerd. Maar terug naar de kern.Gelukkig hebben wij in Nederland (net als in vele alle landen) vrijheid van onderwijs, zowel van geven als van krijgen. De mens is vrij de weg te volgen van de eigen ontwikkeling. Er zijn ook landen waar dit niet gebeurt en men van bovenaf oplegt hoe iemand zich dient te ontwikkelen. In het verleden hebben wij ook meegemaakt dat de ene bevolkingsgroep aan het gas mocht en de andere elders te werk werd gesteld, wij keuren dit in ons land gelukkig nog steeds af. Daarom kan ik die boosheid van HKU en het voor willen schrijven aan de KABK wie zij niet toe zouden moeten laten niet rijmen met de wereld waar wij voor staan. Het standpunt van de HKU móet dus haast wel een misverstand zijn. Immers, anders zou het wel erg treurig zijn gesteld met het onderwijs. Ik denk dat de HKU daarom dit misverstand wel officieel zal ophelderen. En voor de toekomstige fotografen, HKU en KABK: Succes gewenst met je afstuderen, maak er wat van! Dát is de verantwoordelijkheid als student ten opzichte van jezelf, het kiezen van je eigen weg en het gemotiveerd en vakkundig neerzetten van jezelf als fotograaf.

Jurriaan Nijkerk, fotograaf
13 sep 07
———–

Er is geen van de studenten verboden om over te stappen naar een andere academie. Er is slechts gevraagd naar hun motivatie en gevraagd naar een uitleg van hun onvrede. Als je plots je werkgever tabee zegt, vraagt deze toch ook om een verklaring? In mijn ogen niet meer dan logisch. Je wilt elkaars beweegredenen begrijpen.

Als docent is het natuurlijk zwaar als je studenten, die je al ruim 3 jaar kent, je gaan verlaten. Maar we gaan ervan uit dat het een bewuste keuze is geweest van de studenten en dat ook zij, net als wij HKU eindexamenkandidaten (we zijn met z’n tienen overigens ipv “vermoedelijk niet meer dan zeven”) vol energie gaan afstuderen.

In de tussentijd probeer ik mijn aandacht volledig op het eindexamen te vestigen en hoop ik niet ondergesneeuwd te worden door wederzijdse geruchten en rumoer tussen de besturen van de beiden academies.

Namens alle HKU studenten en docenten, wens ik alle KABK studenten veel succes in hun eindexamenjaar,

Eline Houtkamp, eindexamenstudent HKU
10 sep 07
———–
Welk recht heeft een school het leerlingen te verbieden weg te gaan?

Welk recht heeft een school om druk uit te oefenen op een ander onderwijsorgaan omdat deze leerlingen weg gegaan zijn?

Zijn we in de middeleeuwen blijven haperen of zo? Het is een vrij onderwijs, met het recht van elke student om waar dan ook te studeren. Als de HKU hier later over gaat mokken geeft dat niet echt blijk van volwassenheid.
Studenten zijn inherent neutraal tegenover een school. Als de leerlingen denken beter onderwijs te krijgen aan de KABK, dan stappen ze over, wat compleet logisch is. Niet de schuld van de leerlingen. Niet de schuld van de KABK. Voor mij is het duidelijk welke partij hier het onheil over zich afroept.

Mochten de leerlingen van de HKU toch een visie van Corinne Noordenbos opzoeken, dat had de HKU haar niet mogen laten gaan/een (betere) poging moeten doen om ze bij te houden. In de bedrijfswereld moeten bv. consultants bij het verlaten van een bedrijf soms contracten tekenen waarbij ze niet voormalig clienten/accounts als klant mogen aannemen. Misschien iets voor de HKU om aan zijn docenten te laten tekenen?

Ik wens in elk geval de 10 leerlingen het beste toe het komende jaar. En ik vind het erg dapper dat ze zulk een actie doorzetten, al is het nu waarschijnlijk wat overbevolkt in de KABK. Sterkte met Corinne, het is een pittige tante!

Hoogachtend,
Tim Mintiens, vorig jaar afgestudeerd aan de KABK
6 sep 07
———-