Studiedag en workshop 19de-eeuwse topografische fotografie

Op 4 en 5 juni organiseert de Jan van Eyck Academie (Maastricht) in samenwerking met de Hogeschool Sint-Lukas (Brussel) twee met elkaar in verband staande events over 19de-eeuwse topografische fotografie, aldus een persbericht van de Jan van Eyck. Het symposium is geïnitieerd door Dirk Lauwaert (senior researcher Hogeschool Sint-Lukas, Brussel).
Het persbericht vervolgt:

Het eerste event betreft een symposium over de problematiek van de 19de-eeuwse (fotografische) omgang met de omwallingen (voornamelijk in Maastricht en Bologna). Het programma omvat lezingen van Carlo Cesari (Universiteit van Venetië), Ingrid Evers (freelance researcher, Maastricht), Mark Klett (Universiteit van New York), Dirk Lauwaert en Marijke Martin (Rijksuniversiteit Groningen). Monika Faber (Albertina, Wenen) is gevraagd om als referent op te treden. Het symposium (voertaal: Engels) vindt plaats op vrijdag 4 juni vanaf 10.30 uur in de Jan van Eyck Academie.

Het tweede event is een besloten workshop, die de technische aspecten van de laat 19de-eeuwse opname- en afdrukpraktijk belicht. Het doel is om zo precies mogelijk te reconstrueren hoe 19de-eeuwse fotografen te werk gingen. Op deze manier wordt betracht om andere/bijkomende inzichten te krijgen in de fotografische beelden, de denkwijze van de fotografen, hun opdrachtgevers en hun publiek. De workshop wordt geleid door Mark Klett (zie voor zijn website: thirdview.asu.edu) en richt zich in eerste instantie op fotografen die toegerust zijn met een technische camera of een technische camera kunnen hanteren. De workshop (voertaal: Engels) vindt plaats op zaterdag 5 juni in de Jan van Eyck Academie en in Maastricht. Het aantal deelnemers aan de workshop bedraagt maximaal 15 personen.

Voor deelname aan de eerste dag van het symposium vragen wij een bijdrage van 15 euro voor studenten en 20 euro voor niet-studenten. Deelname aan de workshop kost 100 euro.
Wij nodigen u hierbij van harte uit om deel te nemen aan het symposium.

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met de coördinator van het symposium, Ilona Wijnsma (email, telefoon: +31 (0)43 350 37 29 , fax +31 (0)43 350 37 59).

www.janvaneyck.nl