Studiedag over nieuwe rol voor fotografen

Op 25 april organiseert de Master Photographic Studies het symposium Artists’ Strategies, Photography and Archives in Leiden. Een symposium over de verschuiving in de rol van de hedendaagse fotograaf van beeldmaker naar beeldredacteur.
Vernacular photography
De esthetische kwaliteit is niet langer uitsluitend de drijfveer van de hedendaagse fotografie. Een fundamenteel onderdeel van de hedendaagse fotografenpraktijk is immers het selecteren en classificeren van beeldmateriaal, van andere, in het bijzonder anonieme, onbekende fotografen. De verschuiving in de rol van de fotograaf als beeldmaker naar die van beeldredacteur is boeiend en nog nauwelijks onderzocht. Doel van het symposium is vanuit verschillende perspectieven (kunstenaarspraktijk, geschiedenis van de fotografie, visuele cultuur, antropologie) op zoek te gaan naar de betekenis van amateurfotografie, gebruiksfotografie, wetenschappelijke fotoarchieven en allerlei andere verschijningsvormen van wat wordt aangeduid als vernacular photography binnen de hedendaagse beeldende kunst en beeldcultuur.

Keynote sprekers
Toonaangevende wetenschappers en practicitoners op dit gebied komen in Leiden bijeen. Keynote sprekers op het symposium zijn Elizabeth Edwards (conservator fotografie van het Pitt Rivers Museum, docent visuele antropologie aan de Universiteit van Oxford en als onderzoeker aan de London College of Communication), Susan Meiselas (fotojournalist, verbonden aan het fotoagentschap Magnum, professor aan de UC Berkeley Graduate School of Journalism en gastdocent bij de Master Photographic Studies in Leiden), Joachim Schmid (beeldend kunstenaar en samensteller van het Photographic Garbage Survey Project) en Jacqueline Hassink (professioneel fotograaf).

Digitale presentaties
Het symposium is van belang voor het wetenschappelijk onderzoek van de fotografie, en draagt bij aan de ontwikkeling van een historische typologie van vernacular photography. Tegelijkertijd werken fotografen met artistieke ambities aan een alternatieve typologie van gevonden foto’s en aan de constructie van beeldcultuur in een veranderend tijdsbeeld. Impliciet roept de ontwikkeling de vraag op in hoeverre het ‘kiekje’, de amateur-foto, en de foto als wetenschappelijk document, als verzamelobject onder professionele fotografen een aparte status inneemt. Digitale presentaties over kunstenaarsstrategieën, fotografie en archieven van Peter Piller (D), Charlotte Dumas (NL), Andrea Stultiens (NL) en Parisa Damandan (Iran) worden tussen de lezingen door getoond.

Referenten
In het onderwijsprogramma van de nieuwe opleiding Master Photographic Studies wordt gestreefd naar integratie en onderlinge verbondenheid van kunst en wetenschap, in het bijzonder vanuit het perspectief van de professionele fotograaf en beeldende kunstenaar als beeldresearcher-onderzoeker. Het samenwerkingsverband met de Amerikaanse fotojournalist en onderzoeker Susan Meiselas, dit studiejaar gastdocent aan de opleiding, is daarop gericht. Studenten van de masteropleiding zullen op het symposium als referenten optreden.

Meer informatie, ook over inschrijving