Subsidie voor serious game ‘ Mijn Icoonfoto’s’ van Martijn Kleppe

Het SNS Reaalfonds heeft een subsidie van 25.000 euro toegekend aan het wetenschappelijke fotoproject van Martijn Kleppe in samenwerking met het Nederlands Fotomuseum. Het fonds heeft de subsidie toegekend in het kader van de programmaregeling ‘Digitale innovatie in musea’ . Het gaat om de ontwikkeling van de ‘serious game’ Mijn Icoonfoto’s, waarbij de toeschouwer zelf kiest welke foto het beste een historisch onderwerp verbeeldt.


Martijn Kleppe is onderzoeker aan de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC). Tijdens het promotietraject van zijn onderzoek benaderde hij het Nederlands Fotomuseum over de mogelijkheden om ‘iets’ samen te doen over icoonfoto’s. Kleppe wilde zijn onderzoek tonen aan een breder publiek dan alleen academici. Het Nederlands Fotomuseum toonde interesse en samen bedachten zij iets waardoor het publiek actief bezig kon zijn met icoonfoto’s.

Mijn Icoonfoto’s laat mensen kennis maken met het fotografisch verleden van Nederland en de rol die foto’s spelen in het persoonlijke en collectief geheugen. Welke foto’s uit en over het verleden delen we in ons collectief geheugen? Zijn er eigenlijk wel foto’s die we allemaal kennen of verschilt dat per persoon en leeftijd? De game kan online gespeeld worden via www.mijnicoonfotos.nl of op een moderne schoolbank met touchscreen die de komende twee jaar zal rondreizen en op verschillende plekken in Nederland geplaatst wordt.

Mijn Icoonfoto’s komt voort uit het promotieonderzoek van Martijn Kleppe en is een gezamenlijk initiatief van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederlands Fotomuseum en Fotoleren.nl. De game wordt op 28 februari 2013 gelanceerd. Op deze datum vindt ook de promotieplechtigheid van Martijn Kleppe plaats: hij verdedigt zijn proefschrift ‘Canonieke Icoonfoto’s. De rol van (pers)foto’s in de Nederlands geschiedschrijving’.

Mijn Icoonfoto’s is mede mogelijk gemaakt door partners ANP, Hollandse Hoogte, Spaarnestad Photo/Nationaal Archief en We are ODD. Eerder kreeg het project financiële steun van Erasmus Podium/Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus Trustfonds, Gemeente Rotterdam, Stichting Bevordering van Volkskracht, Stichting Sem Presser Archief, Stichting Elise Mathilde Fonds.

Blog Martijn Kleppe: Bijna online: Mijn Icoonfoto’s

Erasmus Universiteit: Subsidie voor wetenschappelijk fotoproject onderzoeker Kleppe