Susan Meiselas wordt bijzonder hoogleraar in Leiden

De Amerikaanse fotograaf Susan Meiselas wordt per 1 september 2006 benoemd tot bijzonder hoogleraar Fotografie aan de Universiteit Leiden. Meiselas gaat als hoogleraar werken bij de masteropleiding Photographic Studies. Dit is de tweede leerstoel Fotografie in Nederland ingesteld door het Nederlands fotomuseum. Eerder vestigde het museum de leerstoel Fotografie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
De Leidse universiteit en het Nederlands fotomuseum beschouwen de leerstoel als een bekroning op de lange traditie die de Universiteit Leiden heeft in het onderzoek van de fotografiegeschiedenis, met name via het onderwijs en het onderzoek van de opleiding Kunstgeschiedenis en de fotocollectie van het Leidse Prentenkabinet.

Het Nederlands fotomuseum wil een impuls geven aan het onderzoek van de maatschappelijke betekenis en de geschiedenis van de fotografie in Nederland. Eind 2005 werd Frits Gierstberg benoemd als eerste hoogleraar Fotografie in Nederland aan de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). De samenwerking tussen het foto-museum, de Universiteit Leiden en de EUR speelt bij de invulling van beide leerstoelen een belangrijke rol.

Meiselas gaat als hoogleraar werken bij de opleiding Photographic Studies, die sinds 1 september 2005 aan de Leidse Faculteit der Kunsten is gevestigd. Dit studiejaar is ze al als gastdocent aan de opleiding verbonden.

Susan Meiselas behaalde in 1971 haar masterdiploma Visuele Educatie aan Harvard University (USA). In 1976 zag haar eerste fotoboek Carnival Strippers het licht. In hetzelfde jaar werd ze lid van het fotografencollectief Magnum Photos. Sindsdien werkt ze als freelance fotografe. Zij is een van de belangrijkste fotografen van haar generatie en werd vooral bekend door haar foto’s van de revolutie in Nicaragua, haar fotografische documentatie van mensenrechtenkwesties in Latijns-Amerika en haar project Kurdistan: In the Shadow of History (1997), waarmee ze een vorm gaf aan de geschiedenis van de Koerden via een geconstrueerd fotoarchief uit de afgelopen honderd jaar. Encounters with the Dani (2001-2003) is een vorm van beeldantropologie waarin Meiselas beeld- en tekstfragmenten verzamelde over ontmoetingen met de Dani, een inheemse bevolkingsgroep van de hooglanden van West-Papoea. Het Koerdistanproject was eind 1998 te zien in het voormalig Nederlands Foto Instituut, dat nu is opgegaan in het fotomuseum. Het Daniproject was een opdracht van het NFI in het kader van PhotoWorks in Progress en was te zien in 2001.

Naast haar werk als redacteur en haar bijdragen aan talloze fotoboeken, heeft Meiselas verschillende solo-exposities gehad in Parijs, Madrid, Amsterdam, Londen, Los Angeles, Chicago en New York. Ze doceerde o.a. aan de universiteiten van Berkeley en ontving enkele eredoctoraten. Haar foto’s maken deel uit van internationale collecties en diverse gerenommeerde prijzen van internationale foto-instituten vielen haar ten deel. Aanstaande 24 april ontvangt Meiselas namens Magnum in Zaragossa (Spanje) de Aragon Prize. Magnum krijgt de prijs voor de betrokkenheid bij de documentaire fotografie in de twintigste eeuw.

Be kijk werk van Susan Meiselas bij Magnum