Szulc’s Sequences te zien in New York

In de New-Yorkse Robert Mann Gallery is dezer dagen een selectie te zien uit het project Sequences, waarmee de Nederlandse fotograaf Michel Szulc-Krzyzanowksi al midden jaren tachtig grote bekendheid verwierf. De nadruk ligt op het vroegere werk dat Szulc al in de jaren zeventig maakte.
Meer bij Robert Mann Gallery