Taco Anema zoekt Besturen

Taco Anema is bezig met het maken van een nieuwe serie, waarbij hij besturen van non-profit instellingen portretteert. Anema mailt PhotoQ met het verzoek om bezoekers op te roepen zich te melden als ze hiervoor een goede tip hebben. Anema: ‘Het bestuur van de klaverjasvereniging, sport, cultuur, muziek, noem maar op, van hoog naar laag. Het gaat goed met de serie maar er is nog voldoende plaats voor nieuwe.’
In een toelichting schrijft Anema:

Foto projekt Het Overleg / Nederland bestuurt
Taco Anema 2009 – 2011

In de 30 jaar dat ik nu fotografeer heb ik eigenlijk altijd in een bestuur, jury of adviescommissie gezeten. De meesten natuurlijk op het gebied van de fotografie. Het onderwerp interesseert me, de gedachten uitwisseling met anderen is leerzaam, ik doe het met plezier.

Niet eerder heb ik er aan gedacht om mijn camera mee te nemen. Maar toen ik 2002 begon met een serie over hoe Nederlanders samenwonen, gewoon in de huiskamer en keuken, werd steeds duidelijker hoe belangrijk dat gewone en alledaagse eigenlijk was, voor mijzelf en de mensen die ik fotografeerde,.

Het succes van de tentoonstelling Honderd Hollandse Huishoudens in 2009 en het boek, de weerslag van 7 jaar fotograferen van deze gezinnen, wijst daar ook op. Er blijkt veel belangstelling te zijn voor het dagelijks leven, voor het onopvallende, voor situaties die iedereen eigenlijk heel goed kent. Gek is dat niet, zij vormen immers de leidraad in ons bestaan?

In het verlengde van de Honderd Hollandse Huishoudens ligt mijn volgende projekt Het Overleg. In Nederland wordt al sinds mensenheugenis overlegd. En op allerlei niveau’s. In eerste instantie richt ik me echter op de mensen die dat vrijwillig doen, in hun vrije tijd en zo een bijdrage keveren aan de opbouw en in standhouding van een bloeiende en goede samenleving.

Het gaat mij om een portret van de besturen van deze non-profit instellingen. Later komen de professionele bestuurders aan bod. Een foto op de lokatie waar doorgaans wordt vergaderd en gemakshalve tijdens een vergadering.

Ik denk aan 50 foto’s. Zij worden gemaakt vanuit een cultuur-historisch en artistiek perspectief. Wanneer de serie, of een enkel beeld, naar buiten komt, zal dat gebeuren in die context. Het beheer blijft ten alle tijden bij mij.

Voor foto’s uit de serie Honderd Hollandse Huishoudens kunt u even kijken op:
http://www.tacoanema.nl/pages/features.html

Kent u een bestuur dat in dit project zou kunnen passen?
Mail Taco Anema