#STEMFIE

Tijdens de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei 2014 en de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 stroomde het internet vol met zelfportret-foto’s van mensen in het stemhokje met een (ingevuld) stembiljet, de zogenaamde ‘stemfies’. In de aanloop naar de verkiezingen twitterde minister Plasterk: ‘Ik roep niet op om een #stemfie te maken, maar het mag wel’. De meningen waren verdeeld over de stemfies en deze uitspraak … Lees meer