Vier fotografen winnen opdracht Vrij Nederland

Foto Carla Kogelman

Dimitri Valentijn, Carla Kogelman, Sanne Kabalt en Marjolein Busstra zijn door een jury geselecteerd om een verhaal voor Vrij Nederland te maken. Het blad organiseert deze opdrachtenwedstrijd voor de tweede keer in samenwerking met de FotografenFederatie. Op de site van Vrij Nederland lezen we: ‘De vier winnaars mogen, tegen gebruikelijk honorarium, hun idee uitvoeren onder … Lees meer

Lars Boering nieuwe directeur World Press Photo

Foto Edie Peters

World Press Photo is verheugd aan te kondigen dat Lars Boering (45) per januari 2015 is aangesteld als nieuwe directeur, zo meldt de organisatie. Het persbericht vervolgt: Pieter Broertjes, voorzitter van de raad van toezicht van stichting World Press Photo, reageert op de benoeming: “Lars Boering is een bekende in de fotografiewereld. Voor World Press … Lees meer

Lars Boering: de zurigheid is gepareerd

Lars Boering, Foto Deen van Meer

Natuurlijk is Lars Boering, directeur van de FotografenFederatie, blij dat de fusie van de verschillende beroepsverenigingen rond is. Als iemand veel tijd en energie gestoken heeft in het proces dan is hij het wel. Maar, zo benadrukt Boering, altijd samen met een sterke groep mensen om zich heen. In een kort interview blikt Boering terug. … Lees meer

Voorzitter BFN zet zich in voor fusie

De stap naar één grote beroepsvereniging voor alle fotografen lijkt weer dichterbij gekomen. Nadat de leden van de BFN (BeroepsFotografen Nederland) het bestuur een mandaat heeft gegeven om de fusie in te gaan, heeft hun voorzitter Judith Keessen kenbaar gemaakt om zich in te zetten om de fusie te laten slagen. Dit heeft zij samen … Lees meer

Meeste leden BFN willen opgaan in Dutch Photographers

Tijdens de algemene ledenvergadering hebben de leden van de beroepsvereniging BFN vandaag hun bestuur teruggefloten en met zeer ruime meerderheid gestemd voor de fusie met de andere beroepsverenigingen, meldt Bas de Meijer.  Ruim twee uur is gesproken over de plannen voor Dutch Photographers, zoals de nieuwe vereniging gaat heten. Het BFN-bestuur had eerder dit jaar zelf … Lees meer

GKf stemt voor toetreding tot fusie-vereniging

Tijdens de algemene ledenvergadering van de GKf afgelopen vrijdag hebben de aanwezige leden vrijwel unaniem voor het fusieproces van de beroepsverenigingen gestemd. De vorming van de nieuwe beroepsvereniging Dutch Photographers is daarmee in de laatste fase gekomen, aldus Bas de Meijer. In april stemden de leden van PANL en de SVFN tijdens hun algemene ledenvergaderingen … Lees meer

Onenigheid binnen BFN over aansluiting bij nieuwe vereniging

Binnen de beroepsvereniging BFN is een conflict ontstaan tussen het bestuur en een groot aantal leden. Het gaat om de vraag of de BFN wel of niet moet opgaan in de nieuwe vereniging Dutch Photographers (DuPho). Sommige leden betichten het bestuur van het maken van procedurele fouten, wat ertoe zou hebben geleid dat de achterban … Lees meer

Nieuw fotofonds voor rentevrije leningen bij Materiaalfonds

Tafel in PhotoQ Bookshop - Foto Edie Peters

Het Materiaalfonds is verheugd over de toetreding van een nieuwe partner, aldus een persbericht: een aantal particulieren heeft de handen ineengeslagen en onder de naam Fotofonds FBHW in eerste instantie een startkapitaal van 15 duizend euro beschikbaar gesteld voor het verstrekken van rentevrije leningen aan fotografen en videokunstenaars. Het Fotofonds FBHW wordt gepresenteerd op maandag … Lees meer

BFN-bestuur tegen opgaan in nieuwe vereniging

Bas de Meijer meldt op zijn blog dat de beroepsorganisatie BFN deze week een communiqué heeft uitgebracht waarin het bestuur haar visie geeft over het proces rond de nieuw te vormen beroepsvereniging Dutch Photographers. Daarin stelt het bestuur ondermeer dat het zich alleen nog bezighoudt met interne zaken. Op de vraag wat dat concreet betekent, … Lees meer

Zo goed als rond: één belangenorganisatie voor beroepsfotografen

Jarenlang was het een opmerkelijk fenomeen in de Nederlandse professionele fotografie: het grote aantal beroepsorganisaties in zo’n klein land. Intussen verandert die toestand drastisch. De meeste organisaties gaan op in een nieuwe belangenvereniging: Dutch Photographers. Vorige week publiceerde de FotografenFederatie een uitgebreide notitie, ‘Doorkiezen op kracht: Dutch Photographers beroepsorganisatie voor fotografen’. Hierin is een gedetailleerd … Lees meer

Meeste vakverenigingen gaan mee in nieuwe structuur

Afgelopen woensdag hebben – op één na – alle bij de FotografenFederatie aangesloten vakverenigingen van fotografen ingestemd met het opgaan in een nieuwe beroepsvereniging. Alleen het bestuur van de BFN is nog niet zeker over aansluiting bij het initiatief. Op de site van de federatie lezen we onder meer: ‘De vergadering was zeer positief. Alle … Lees meer

Federatie wordt vereniging voor alle fotografen

Na een jaar intensief overleg en een gedegen inventarisatie van wensen en eisen gaat het plan voor één sterke nieuwe beroepsvereniging voor professionele fotografen zijn laatste fase in, zo meldt de FotografenFederatie in een bericht aan de betrokken fotografen. Die kunnen nu zelf beslissen of zij mee gaan in de nieuwe opzet. Het bericht vervolgt: … Lees meer