GKf stemt voor toetreding tot fusie-vereniging

Tijdens de algemene ledenvergadering van de GKf afgelopen vrijdag hebben de aanwezige leden vrijwel unaniem voor het fusieproces van de beroepsverenigingen gestemd. De vorming van de nieuwe beroepsvereniging Dutch Photographers is daarmee in de laatste fase gekomen, aldus Bas de Meijer. In april stemden de leden van PANL en de SVFN tijdens hun algemene ledenvergaderingen … Lees meer