Richtlijn voor honorarium kunstenaars officieel gepresenteerd

Afgelopen woensdag is de Richtlijn Kunstenaarshonoraria officieel gepresenteerd. Die biedt een handvat aan kunstenaars en presentatie-instellingen om af te spreken welk honorarium een tentoonstellende kunstenaar zou moeten verdienen. Het convenant is ondertekend door Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars, Kunstenbond FNV, Vereniging Platform Beeldende Kunst, De Zaak Nu (namens de presentatie-instellingen) en Nederlandse musea. ‘Ik ben heel blij met de … Lees meer