Tentoonstelling, boek, paneldiscussie en plannen met amateurfotografie

Het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam heeft het nieuwe beleid met betrekking tot de amateurfotografie ingezet met een tentoonstelling, een boek en een paneldiscussie. In het vandaag gepubliceerde persbericht worden de verschillende plannen met amateurfotografie uitgebreid toegelicht.
Afgelopen zaterdag is de expositie ‘IJzersterk + steengoed’ geopend, het gelijknamige boek ten doop gehouden en een paneldiscussie belegd.
Tentoonstelling en boek ‘IJzersterk + steengoed’ geven een ongewoon beeld van het industrieel erfgoed in Nederland, vanuit het perspectief van een twintigtal amateurfotografen. Het is voor het eerst dat het werk van amateurfotografen in een thematische samenhang en vanuit een breed perspectief wordt samengebracht in een tentoonstelling en een boek.
De individuele motieven en werkwijzen van de fotografen komen naar voren uit de interviews in de catalogus. Zij fotograferen allen vanuit een historisch besef en vanuit de behoefte om de talloze scheepwerven, oude fabrieken, loodsen, bruggen, spoorlijnen, watertorens en mijnen als cultureel erfgoed van de vergetelheid te redden. Zij delen de fascinatie voor de esthetiek van deze meestal bijzondere architectuur, met haar typerende stenen en stalen constructies.

Het initiatief tot ‘IJzersterk + steengoed’ werd in 2002 genomen door de Stichting Beeldende Amateurkunst (SBA) en het Nederlands fotomuseum naar aanleiding van de Erasmusprijs, die in dat jaar aan de Duitse fotografen Bernd en Hilla Becher werd uitgereikt voor hun belangwekkende fotografische oeuvre over industriële architectuur. Het museum en de SBA nodigden amateur-fotografen uit het hele land uit om hun industriële foto’s in te zenden. De inzendingen werden voorgelegd aan de fotospecialisten Herman Hoeneveld, Linda Roodenburg en Frido Troost, die hieruit de selectie voor de expositie maakten.

Dit initiatief is het startschot voor de integratie van amateurfotografie als onderdeel van het fotomuseumbeleid. Daarmee is het een element van de verschillende kerntaken van het museum geworden.
Het NFM gaat gericht thematisch verzamelen. Allerlei uitingen van amateurfotografen en gebruiksfotografie zullen toegevoegd worden aan tientallen onderwerpen die in de museumcollectie te vinden zijn.
Amateurfotografie zal een plek krijgen in zowel tijdelijke als semi-permanente exposities.
Ook in de volgend jaar te verschijnen geschiedschrijving van de Nederlandse fotografie, Dutch Eyes, A Critical History of Photography in the Netherlands, besteedt men aandacht aan de amateurfotografie.
De eerste hoogleraar Fotografie van de Erasmus Universiteit, die in de nabije toekomst aan de slag gaat, gaat zich richten op de sociaal-historische en documentaire aspecten van de fotografie en daarin ligt onderzoek naar amateurfotografie besloten.
Het NFM gaat activiteiten ontplooien als workshops, cursussen, groepsevenementen (als de amateurdagen) en netwerkbijeenkomsten.
Binnen de digitale versie van het museum wordt een plek gecreëerd voor de amateurfotografen, met o.a. een startpagina voor amateurfotografen (met weblinks, tips voor behoud en beheer van foto’s, handleidingen over het organiseren van exposities en fotowedstrijden, digitaal archiveren etc.) en met mogelijk een fotolog en een online agenda voor amateurs (i.o.m. andere organisaties als de Fotobond).

Samenwerking met instellingen met de nodige expertise als de SKVR/Beeldfabriek, de al genoemde Fotobond en Stichting Beeldende Amateurkunst (SBA) acht het NFM van wezenlijk belang.

Deze beleidsintenties kwamen mede tot stand op basis van een onderzoek over amateurfotografie door Dr. Ellen Tops, waartoe het Nederlands fotomuseum in 2004 opdracht heeft gegeven.
Deze belangrijke aanvulling op de activiteiten van het museum is mogelijk gemaakt door de toekenning – door het Prins Bernard Fonds – van de revenuen uit het Wertheimerlegaat voor een periode van drie jaar. De econoom en amateurfotograaf Hein Wertheimer (1913 – 1979) heeft de Nederlandse fotografie grootmoedig bedacht in zijn erfenis, mits zowel de professionele als de amateurfotografie ervan zouden kunnen profiteren.

Tentoonstelling
IJzersterk + steengoed
Amateurs fotograferen industriële bouwwerken
25 juni tot en met 28 augustus
in het Nederlands Fotomuseum
Witte de Withstraat 63 in Rotterdam

Deelnemende fotografen en fotoclubs zijn: Hans Burger, Toon Jacobs, Dick Schuitemaker, Wim Groeneboom, Henk Filippo, Hans Sinnecker, Harm Bokje, Gerard van Eijk, Edwin Hoevenaar, Aad Greeve, Bert Mellaart, Maarten de Graad, Bert Meijer, Sebastiaan Smetsers, Ad Karman, Harry Kuiper, Berry van Meel, Martin Brugmans, Piet Fleuren, Hans Siteur, Martin van Leeuwen, Fotoclub Veendam.

Boek
IJzersterk + steengoed is een uitgave van NAi Uitgevers in samenwerking met Stichting Beeldende Amateurkunst (SBA) en het Nederlands fotomuseum.
Samenstelling Tom Meerman
Beeldredactie: Frido Troost en Lex Reitsma.
Grafisch ontwerp: Lex Reitsma
Met een voorwoord van Leo van der Meer en Ruud Visschedijk
Interviews met fotografen door Linda Roodenburg
240 pagina’s en 240 foto’s
Prijs: 25 euro
Isbn 90 5662 434 2

Meer informatie: www.nederlandsfotomuseum.nl

Fotografie door amateurs kan zich op elders verheugen in toenemende belangstelling. Zo gaan Foam en de Fotobond de komende jaren met elkaar samenwerken. Ze presenteerden als eerste gezamenlijk project de tentoonstelling ‘Puur’, van fotografen uit één van de groepen van de Fotobond, de Bonds Meester Klasse, eind juni te zien geweest in Foam_Fotografiemuseum Amsterdam.

Meer informatie: Foam