Thalys exposeert Versluis & Uyttenbroek

Vanaf maandag 13 oktober rijdt er een Thalys rond die van begin tot eind is beplakt met een groot aantal Exactitudes van Ari Verlsuis en Ellie Uyttenrboek. De trein maakt deel uit van een project waarin het Rotterdamse fotografentweetal op Europese schaal heeft gezocht naar types die passen in hun verzamelingen van telkens 12 mensen met dezelfde kledingcode.
Het project is georganiseerd in het kader van het Franse voorzitterschap van de Europese Unie, van juli tot december dit jaar. Belangrijkste sponsor is Thalys. De trein met de Exactitudes rijdt tot en met 31 december over het Europese spoorwegnet.

Thalys: Samen in diversiteit – Europese opstellingen

Pdf met uitleg

Exactitudes