The Sochi Project evalueert drie jaar crowdfunding

Arnold van Bruggen en Rob Hornstra doen in hun nieuwsbrief van 25 april verslag van drie jaar crowdfunding voor The Sochi Project. Drie weken na de start van het vierde jaar kwam de duizendste donatie binnen, aanleiding voor Van Bruggen en Hornstra om de balans op te maken. Voorlopige conclusie: veel kleine bedragen zetten (te) weinig zoden aan de dijk, en – verrassend – het aantal zilveren donateurs blijft stijgen.
In totaal is er sinds 1 april 2009 door 582 personen €73.036 gedoneerd aan The Sochi Project, het fotografische en journalistiek verslag over de Russische regio waar in 2014 de Olympische Winterspelen georganiseerd worden.

Op dit moment doneren nog een kleine 300 mensen, van wie 70% afkomstig uit Nederland. Er is een afname van 25% onder bronzen donateurs (10-100€). Het aantal gouden donateurs (vanaf €1.000) is gelijk gebleven en het aantal zilveren donateurs (100-1.000€) is gestegen. Beide laatste categorieën brengen het geld voor de reizen en boeken in het laatje. Hornstra en Van Bruggen: ‘Tijdens lezingen of workshops die wij verzorgen over crowdfunding [geven wij als] advies aan mensen die overwegen met crowdfunding te beginnen: kleine donaties zijn goed om massa te creëren en om een achterban tot stand te brengen, maar de administratie ervan is een heidens karwei dat meer geld kost dan het oplevert. Dat komt in ons geval ook door het vijfjarige karakter van ons project: elk kwartaal vragen we de mensen die dan een jaar gedoneerd hebben te verlengen, een werkje dat vele herinneringsmails en administratieve handelingen met zich meebrengt. Daarom verhogen we de bronzen donatie naar €25.’

Toch is massa creëren één van hun doelen, omdat een grote achterban belangrijk is voor het bewustzijn over het onderwerp. Hornstra en Van bruggen: ‘Facebook is een zegen voor ons project. Het past perfect binnen ons idee om onafhankelijk te blijven en een eigen achterban te creëren. We vragen ons wel af of we met de facebookpagina kannibaliseren op onze eigen donateurs. Waarom nog donateur worden als je al gratis op de hoogte wordt gehouden?’

Ondanks de stabiele donaties, blijft het schipperen met geld. Een aanvraag bij het Sem Presser Fonds was nodig voor het financieren van de laatste reis naar Dagestan. ‘Wie ooit rijk wil worden kan beter niet een project als The Sochi Project starten. Toch zijn we ontzettend blij dat we het project iedere keer op volle kracht door kunnen zetten. Met name dankzij onze 582 donateurs’, aldus de nieuwsbrief.

Blogger Jörg Colberg signaleert naar aanleiding van deze nieuwsbrief een wel vaker voorkomend euvel: de beperkte interesse in documentaire/kunst fotografie (zeker in vergelijking tot nieuws op krantensites of bijvoorbeeld politieke campagnes) maakt dat de kleinere donaties, hoe waardevol ook, weinig zoden aan de dijk zetten op financieel gebied. Om succesvol te zijn moet je dus ofwel een enorme achterban hebben, ofwel kunnen rekenen op donaties van €100 of meer.

Uit de nieuwsbrief: Drie jaar crowdfunding
Jörg Colberg: The Sochi Project: Three years of crowdfunding