Tineke de Ruijter opent expositie Anja de Jong

Komende donderdag opent in galerie Arps&Co een tentoonstelling met werk van Anja de Jong onder de titel ‘Turning Point’. De expositie wordt geopend met een inleiding door drs.Tineke de Ruiter, docent geschiedenis van de fotografie aan de Masters Photographic Studies, Universiteit Leiden.
Het persbericht:
Na haar studie aan de Academie van Beeldende Kunsten te Rotterdam deed De Jong langdurig fotografisch onderzoek naar de architectonische (binnen)ruimte. Hieruit volgden vele tentoonstellingen, o.a. in het Gemeente Museum Arnhem, het Van Reekum Museum, Apeldoorn en het Dordrechts Museum, het Centre Georges Pompidou te Parijs en de Triënnale di Milano XVII.
Eind jaren tachtig groeide haar belangstelling voor de onbeperkte buitenruimte. Dit vormde het startpunt van het project ‘Borderland’. ‘The Borderland Project’ is een fotografisch onderzoek naar het niemandsland, de overgangsgebieden tussen natuur- en cultuurlandschappen, waarin de mens als vreemdeling figureert. In de periode 1992-2001 bezocht De Jong wereldwijd zorgvuldig geselecteerde gebieden, waar nog sprake is van een wankel evenwicht tussen de oorspronkelijke, ongerepte natuur en het door menselijk ingrijpen gevormde cultuurlandschap. Ze toonde dit werk als ‘work in progress’ in het Nederlands Foto Instituut te Rotterdam 1998 en publiceerde het boek: ‘Borderland 1992-1998 Anja de Jong’. In 2004 exposeerde ze het afgeronde fotografisch onderzoek in het Fotomuseum Den Haag en werd het fotoboek: ‘The Borderland Project’ uitgegeven. Na beëindiging van dit langdurend project toonde zij enige tijd een voorliefde voor werk in korter tijdsbestek waaronder het fotografisch ontwerpen en inrichten van de kamer van de wethouder van Cultuur te Dordrecht (2005) en werkte zij op uitnodiging van Galerie Aorta in Chi?in?u, de hoofdstad van het meest vergeten land van Europa, Moldavië, aan de serie Moldova’s Water (2005).
Na 25 jaar in dit vak bevindt ze zich nu op het ‘Turning Point’ en begint ze naast de vorming en uitvoering van compleet nieuwe ideeën deze zomer weer een groot project ‘Turning Point’ toont een selectie uit het omvangrijke oeuvre.

www.arpsgallery.com

www.anjadejong.nl

• Eerder op PhotoQ een slideshow in Flash van het project Borderland