Tips van vijf Amerikaanse agenten

Op PDN Online zijn vijf korte interviews te lezen met agenten die fotografen vertegenwoordigen. Vroeger moesten ze fotografen vooral organisatorisch en administratief ondersteunen. Tegenwoordigen gaat het er om dat ze fotografen aan klussen helpen. Daar moet de fotograaf dan ook wel aan meewerken.
Bij de antwoorden valt op dat met name sociale talenten van footgrafen worden gewaardeerd. OM maar eens wat te noemen: ze moeten aardig kunnen zijn voor mensen met wie ze werken, bereid zijn om zelf met hun materiaal langs klanten te gaan en persoonlijk contact met klanten te onderhouden.

PDN Online: What Reps Want